Taksonomian jalkauttaminen ja tietovarannon kokoaminen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO toteuttaa taksonomialainsäädännön jalkauttamiseen ja kansallisen nettipohjaisen tietovarannon kokoamiseen keskittyvän hankkeen. Hanke tehdään yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja sen eri toimialojen: Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Talotekninen teollisuus ja Infra kanssa.

RATEKO tuottaa hankkeessa

  • taksonomian jalkauttamista tukevan tiekartan
  • taksonomiakriteerien soveltamisperiaatteita
  • kansallisen nettipohjaisen tietovarannon ja Q/A-palstan
  • kansalliset yritysten vastuullisuusraportointia tukevat taksonomiaraportoinnin yleisohjeet.  

Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Talonrakennusteollisuus ry. Hanke ajoittuu välille 1.2.2023 – 31.12.2024.

Lisätietoja
Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi