Taksonomian jalkauttaminen ja tietovarannon kokoaminen


Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO toteuttaa taksonomialainsäädännön jalkauttamiseen ja kansallisen nettipohjaisen tietovarannon kokoamiseen keskittyvän hankkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja sen eri toimialojen: Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Talotekninen teollisuus ja Infra, kanssa.

RATEKO tuottaa hankkeessa

 • taksonomian jalkauttamista tukevan tiekartan
 • taksonomiakriteerien soveltamisperiaatteita
 • kansallisen nettipohjaisen tietovarannon ja Q/A-palstan
 • kansalliset yritysten vastuullisuusraportointia tukevat taksonomiaraportoinnin yleisohjeet.  

Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Talonrakennusteollisuus ry. Hanke ajoittuu välille 1.2.2023 – 31.12.2024.

Ajankohtaista Taksonomia-hankkeesta

Vihreä siirtymä, EU-taksonomia ja rakentaminen -sivulla esittelemme

 • Kriteerit-työkalun, joka kokoaa yhteen kira-alan taksonomiakriteerit ja DNSH-kriteerien soveltamisehdotuksia
 • linkit taksonomialainsäädäntöön ja taustamateriaalia
 • maksuttomien taksonomian jalkauttamiseksi järjestettävien tilaisuuksien ilmoittautumislinkit

Lisätiedot: rateko.fi/EU-taksonomia

Taksonomian jalkautus -webinaari 6.11.2023 

Ohjelma ja esitykset

 • EU-taksonomia – komission työn tilanne ja Suomen kantoja
  Emma Terämä, Ympäristöministeriö
 • Yritysten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) osana EU-taksonomiaa
  Riikka Sievinen, KPMG
 • Ehdotus EU-taksonomian 2. delegoituksi asetukseksi (Environmental Delegated Act)
  Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT
 • Taksonomiaraportointi käytännössä ja sen merkitys rahoittajille
  Hanna Silvola, Hanken
 • Taksonomian jalkautus rakennusalalle ja kansallinen tietovaranto -hanke
  Meri Hietala, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Webinaarin tallenne

Taksonomian jalkautus -webinaari 26.5.2023

Ohjelma  ja esitykset

 • Taksonomian jalkautus rakennusalalle ja kansallinen tietovaranto -hanke
  Meri Hietala, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Taksonomian tilannekatsaus
  Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT
 • Väyläviraston taksonomiaselvitys
  Karoliina Saarniaho, Väylävirasto ja Saara Pohjalainen, Gaia Consulting Oy
 • Kestävä rahoitus ja tietotarpeet
  Juho Maalahti, Nordea
 • Taksonomianäkökulma kaupunkikonsernin investoinneissa
  Anna Liedes, Turun kaupunki
 • Vastuullisuus(raportointi) osana yritysten liiketoimintaa – näkökulmana taksonomia
  Aleksi Lunden, Fondia
 • Vastuullisuus kansainvälisessä yrityksessä, –  ja kannustuspuheenvuoro vastuullisuuden puolesta
  Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland Oy

Webinaarin tallenne

 

Lisätietoja
Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Meri Hietala

projektipäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi