Digiosaava

Digiosaava.fi-hankkeen tavoite on kasvattaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden digitalisaatio-osaamista.

Hankkeessa tuotetaan virtuaalikampus, johon rakennetaan osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, muulle oppilaitoshenkilöstölle, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. Virtuaalikampus tukee digitalisaation teemojen oppimista ja omaksumista johtamisen ja hallinnon, sekä opetuksen ja oppimisen näkökulmista. 

RATEKOn painopisteet hankkeessa

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO osallistuu Digiosaava.fi-hankekokonaisuuden opetuksen ja oppimisen käytäntöjen ja oppimisympäristöjen -kokonaisuuden kehittämiseen teemoissa 7 ja 8. 

RATEKOssa tarkastellaan oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamista ja kehittämistä, sekä digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä osana opetusta ja oppimista.

Digiosaava-hankkeen kaksi kokonaisuutta 

Johtamisen ja hallinnon käytäntöjen aihealueissa keskitytään digitalisaatioon osana koulutuksen järjestäjän strategiaa, tavoitteita sekä strategian toimeenpanoa. Lisäksi käsitellään digitalisaatiokehityksen johtamista organisaatiossa.

  1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
  2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
  3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
  4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt ja oppimisympäristöt -kokonaisuus puolestaan tutkii digitalisaation roolia koulutuksen järjestäjän tarjoamassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä opiskelijoiden oppimisessa.

  1. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
  2. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
  3. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
  4. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

Hankekokonaisuutta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työtä koordinoi Työtehoseura TTS. Koordinaattorin Digiosaava.fi-sivustolla lisätietoa hankkeesta.

Lisätietoja
Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 277 7140
anni.autere-kesti@rateko.fi

Mirva Jääskeläinen

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
Rakennusmedia
0400 464 828
mirva.jaaskelainen@rateko.fi

Ulla-Mari Tiainen

koulutusasiantuntija
0400 956 557
ulla-mari.tiainen@rateko.fi