Osaava opettaja

Osaava ammattiopettaja: Betonielementtien asennus ja turvallinen korkealla työskentely -koulutushankkeen tavoite on kasvattaa rakennusalan ammatillisen opettajan tietoja ja opetus- ja koulutusosaamista kolmessa tärkeässä teemassa:

  1. Betonielementtien turvallinen asennus
  2. Korkealla työskentelyn työturvallisuus
  3. Betonielementtien asennukseen ja korkealla työskentelyyn ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntöosaaminen. 

​​Hankkeessa toteutetaan koulutus, jonka aikana paneudutaan kaikkiin kolmeen teemaan eri näkökulmista. Jokainen koulutukseen osallistuva tekee kehitystehtävän, joka auttaa jalkauttamaan koulutuksessa hankitun osaamisen osaksi omaa oppilaitoksessa tehtävää opetusta ja työarkea.

Monimuotototeutuksena järjestettävän koulutuksen päivien aiheita ovat:

  • Betonielementtien suunnittelu ja tuotanto  ​
  • Korkealla työskentelyn työturvallisuus
  • Betonielementtien asennus
  • Lainsäädäntö ja riskien arviointi 
  • Kehittämistehtävä.

Koulutus toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Koulutuksen kohderyhmä on rakennusalan ammatilliset opettajat. Hanke on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joka on osallistujille maksutonta.

Lisätietoja
Janne Suntio

projektipäällikkö
050 449 7559
janne.suntio@rateko.fi

Jukka Isomöttönen

koulutusasiantuntija
050 325 0930
jukka.isomottonen@rateko.fi