Tietojohtaminen

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa ammatillisten oppilaitosten tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti ja kattavan toimijaverkoston kautta.

Hankkeessa ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

RATEKOn painopisteet hankkeessa

Tietojohtamisen hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joista RATEKO osallistuu kahteen työpakettiin:

  1. Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
  2. HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen​.

Hankekokonaisuutta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työtä koordinoi Omnia.

Lisätietoja
Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 277 7140
anni.autere-kesti@rateko.fi