Opiskelu Ratekossa

RATEKO on rakennusalan ammatillinen erikoisoppilaitos, jossa opiskelet monimuotoisesti, joustavasti ja työelämälähtöisesti. Voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti, hankkia erilaisia sertifiointeja ja pätevöitymisiä, tai osallistua täydennys- ja päivityskoulutuksia. Osaamme asiamme – meillä on yli 50 vuoden koulutusten järjestämisestä.

Monimuotoisesti

Koulutuksissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -tapoja. Koulutukset voivat sisältää verkko-opiskelua, lähipäiviä, työssä oppimista, etä-, väli- ja näyttötehtäviä. Opiskelun joustavuutta lisää verkko-oppimisympäristö Moodle.

Työelämälähtöisesti

RATEKOn koulutuksiin osallistuvat ovat työelämässä olevia aikuisia, ja kouluttajana toimii aina oman alansa huippuosaaja. Tehtävät liittyvät aina opiskelijan omaan työelämään ja todellisiin tilanteisiin.

Lähipäivien aikana on hyvä mahdollisuus verkostoitua saman alan osaajien kanssa. Keskustelut ja kokemuksien vaihdot ovatkin opiskelijoiden mielestä antoisa lisä asiasisällön opiskelun ohella. o

Aiempi osaaminen huomioiden

Näyttötutkinnoissa ja pidemmissä koulutuksissa opiskelijan olemassa oleva osaaminen huomioidaan ja opinnot henkilökohtaistetaan. Aiemmin hankittu osaaminen käydään läpi ja tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOKS) tai AHOT-menettelyn kautta, vähän koulutuksesta riippuen.

RATEKOlla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Huom! Teemme tarkistusajoja opiskelijatietojärjestelmässämme vanhentuneiden opinto-oikeuksien osalta. Päivitetyt tiedot näkyvät opiskelijan OmaOpintopolku.fi-tiedoissa. Jos sinulla on kysyttävää tietojen päivityksestä, ota yhteyttä.

Usein kysyttyä