Koulutusta vähähiiliseen rakentamiseen KEKRI 3

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO toteuttaa hankkeen, jossa tuotetaan koulutusmateriaaleja ja koulutusta elinkaariominaisuudet huomioivaan vähähiiliseen ja energiatehokkuutta tukevaan rakentamiseen.  Hanke tehdään yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja sen eri toimialojen: Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Talotekninen teollisuus ja Infra, kanssa.  

Ilmastomuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen sekä luonnonvarojen kulutuksen vähentämistarve edellyttävät kiinteistö- ja rakennusalalta ponnistelua kohti nykyistä vähähiilisempää, energiatehokkaampaa, elinkaariominaisuuksiltaan kestävämpää ja tavoitteelliselta käyttöiältään pitkäikäisempää rakennettua ympäristöä.  

Hanke saa rahoitusta Rakennustuotteiden Laatu Säätiöltä. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat Rakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Talonrakennusteollisuus ja Infra ry.  Hanke ajoittuu vuosille 2023-2024. 

Tutustu Vähähiilinen rakentaminen -tietopankkiin

Lisätietoja
Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Meri Hietala

projektipäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi