Ilmastoriskien arviointiopas ja julkaisuwebinaari 29.10.2024

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään ja voimistumaan, jolloin rakennettuun ympäristöön kohdistuvat riskit kasvavat ja niihin on entistä tärkeämpää varautua ennakolta.

Ilmastoriskien arviointia varten laadittu opas on ollut lausuntokierroksella 22.4–8.5.2024. Kiitos kaikille opasta kommentoineille!

Seuraavaksi oppaasta annetut lausunnot käydään huolellisesti läpi ja opas työstetään valmiiksi. Ohjausryhmän hyväksynnän jälkeen opas siirtyy taittoon ja 29.10.2024 klo 9-14 on vuorossa julkaisuwebinaari.

> Ilmoittaudu  oppaan maksuttomaan julkaisuwebinaariin 29.10. kello 9-14 >>

Ilmastonmuutos edellyttää varautumista

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet, myrskyt, tulvat, kuivuusjaksot ja helleaallot tulevat lisääntymään ja voimistumaan. Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat riskit kasvavat ja riskeihin on entistä tärkeämpää varautua ennakolta.

Rakennuksia koskevien ilmastoriskien ja sopeutumisratkaisujen arviointi on jo nykyisin tärkeä osa ammattimaista kiinteistöjen hankintaa ja omistamista sekä uudis- ja korjausrakennushankkeiden suunnittelua. Myös EU-taksonomia edellyttää rakennusten ilmastoriskien ja sopeutumisratkaisujen arviointia silloin, kun rakennukset luokitellaan ympäristön kannalta kestäviksi.

Opas ohjaa riskien ja sopeutumisen arviointia

Oppaassa  kuvataan hyvät käytänteet rakennuksia koskevien ilmastoriskien ja sopeutumisratkaisujen arvioimiseksi. Samalla oppaassa määritellään, kuinka ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia EU-taksonomian säädöksiä sovelletaan rakennusten osalta Suomessa.

Ilmastoriskien arvioinnin tueksi oppaaseen on koottu Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tutkimuslaitosten julkaisuihin perustuva ajantasainen näkemys siitä, kuinka ilmastonmuutos eri skenaarioiden mukaan etenee Suomessa.

Oppaan toteutus

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on tilannut oppaan osana Taksonomian jalkautushanketta. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Recovery and Resiliense Facility, RRF). Hankkeen omarahoitusosuudesta ovat vastanneet Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Talonrakennusteollisuus TRT ry.

Oppaan on toimittanut TkT Petri Annila Terveet talot Oy:stä. Kirjoitustyöstä on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Petri Annilan lisäksi TkT Jukka Lahdensivu Ramboll Finland Oy:stä ja TkT Toni Pakkala Tampereen yliopistolta. DI Meri Hietala RATEKOsta on osallistunut kirjoitustyöhön ja toiminut ohjausryhmän puheenjohtajana.

Oppaan laatimista on ohjannut asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä:

Afry Finland Oy                                        Mikko Koskivuori
A-Insinöörit Oy                                         Elli Kinnunen, Janita Rintala
Rakennusteollisuus RT ry /                    Jani Kemppainen
Talonrakennusteollisuus TRT ry
Ramboll Finland Oy                                 Jenni Happonen
Ramboll Finland Oy                                 Jukka Lahdensivu
RT RATEKO                                                 Meri Hietala
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy             Heikki Savikko
Sweco Finland Oy                                      Kari Nöjd
Tampereen yliopisto                                 Toni Pakkala
Terveet talot Oy                                          Petri Annila
Turun kaupunki                                         Anna Liedes
Ympäristöministeriö                                 Katja Outinen

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat antaneet arvokasta asiantuntijatukea oppaan ilmastonmuutosta koskevaan lukuun kevät-talvella 2024.

Oppaan sisällöstä on järjestetty julkinen lausuntokierros 22.4.-8.5.2024.

Hankkeen tiedot

Opas on tuotettu osana hanketta Taksonomian jalkautus rakennusalalle ja kansallinen nettipohjainen tietovaranto.
Lisätietoa hankkeesta https://rateko.fi/hankkeet/taksonomian-jalkauttaminen-ja-kansallinen-tietovaranto/