Hankkeet ja kehitys

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on aktiivinen rakennusalan ja alan koulutuksen kehittäjä. Osallistumme ammattitutkintojärjestelmän, ammattitutkintojen sekä koulutusohjelmien kehitys- ja päivitystyöhön. RATEKOn koulutuksissa syntyneet opinnäytetyöt kehittävät ja tuottavat tietoa työelämän tarpeisiin.

Ennakoimme rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja olemme mukana monissa hankeissa ja kehitysprojekteissa.

RATEKOn hankkeet 2024

Koulutusta vähähiiliseen rakentamiseen KEKRI 3
Taksonomian jalkauttaminen ja tietovarannon kokoaminen
Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen
Osaava opettaja
Digiosaava
Tietojohtaminen

Hankearkisto