Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Strapetsi-hankkeen tavoite on strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laatiminen verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä huomioidaan, että mukana on sekä johtamisen kehittämistä aloittavia että pidemmälle kehitystyötä tehneitä organisaatioita. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on ammatillisen koulutuksenjärjestäjien hallinto ja operatiivinen johto.

Hankkeessa on viisi kehittämiskokonaisuutta: pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja laatujohtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen sekä ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus, jotka toimivat rinnakkain ja tuottavat yhteisen toimintamallin hankkeen lopussa.

RATEKOn painopisteet hankkeessa

  • Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  • Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  • Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Hankekokonaisuutta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työtä koordinoi Turun kaupunki. Koordinaattorin Strapetsi-sivustolla on lisätietoa hankkeesta.

Lisätietoja
Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 277 7140
anni.autere-kesti@rateko.fi