Vastuullisuus – pakkopullaa vai bisnestä, ihmisiä ja maapalloa hyödyttävää käytännön tekemistä?

Vastuullisuus ei ole satunnaista sponsorointia, hyväntekeväisyyttä tai viestinnällistä viherpesua.  Vastuullisuus voi näyttäytyä käsittämättömien lyhenteiden ja termien viidakkona ja eri sidosryhmien vaatimuksina. Esitimme Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiserille viisi kysymystä ja pyysimme häntä avaamaan vastuullisuusajattelua ennen Vastuullisuus rakennusalan PK-yrityksissä -koulutuskokonaisuuden alkamista. 

Mitkä kolme asiaa jokaisen pitäisi tietää ja ymmärtää vastuullisuudesta?
ANNE:  Vastuullisuus ei ole uusi asia – sillä on pitkä historia. Se ei ole rakettitiedettä, vaan käytännön tekoja työarjessa. Vastuullisuudessa on kyse ihmisten, ympäristön, yritysten ja yhteiskunnan hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa: kestävä kehitys on koko ihmiskunnan haaste. Yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus ja vastuu edistää kestävää kehitystä liiketoiminnassa tekemällä enemmän kuin lainsäädännön perusvaatimukset edellyttävät.  

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on – antaako se jotain vai viekö se vain rahaa? 
ANNE: Jokaista yritystä, jopa pienintäkin johdetaan kohti kasvua ja tulevaisuutta. Kaikki haluavat toimia vastuullisten kumppanien kanssa. Vastuullisuus tuo suoria mainehyötyjä puhumattakaan riskienhallintaan, kilpailutuksiin tai rahoitukseen liittyvistä vastuullisuusvaateista, asiakkaiden vaateista toimitusketjulleen sekä osaavan henkilöstön houkuttelusta.  Suurin arvo saavutetaan, kun sisäistetään vastuullisuuden tunnusluvut osaksi normiraportointia – mitä et mittaa, sitä et voi johtaa. Tätä kautta vastuullisuus voi parhaassa tapauksessa integroitua osaksi strategista johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä.

Kenen vastuulle vastuullisuus yrityksessä kuuluu – vaatiiko se lisää työtä ja osaamista?  
ANNE: Käytännössä vastuullisuus on osa kaikkien työtä ja tekemistä. Siihen on osallistettava jokainen aina työntekijästä yrityksen hallitukseen ja ylimpään johtoon. Vastuullisuustyö vaatii omistautumista ja riittävää resursointia. Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuus sekä liiketoiminnan kehitys tai talpus ovat hyviä aloituspintoja vastuullisuustoiminnan kehittämiselle.  

Mitä osaamista vastuullinen toiminta vaatii? 
ANNE: Vastuullinen toiminta vaatii sisälukutaitoa, maalaisjärkeä, rohkeutta ja kärsivällisyyttä. Sisälukutaitoa tarvitaan käymään läpi standardit, viitekehykset, ohjeistukset sekä julkiset vastuullisuusraportit, ja ymmärtämään ne. Maalaisjärjen avulla luetusta osaa poimia oman liiketoiminnan osalta olennaisen. Asiakkailta, verkostoilta ja omilta sidosryhmiltä kannattaa rohkeasti kysyä, kopioida ja parastaa hyviä käytänteitä tai toimintamalleja. Tärkeintä ei ole se, mitä osataan, vaan tiedon jäsentely, oppiminen ja kyky soveltaa asioita omaan toimintaan. Vastuullisen liiketoiminnan tiellä kannattaa edetä asteittain ja kärsivällisesti, tavoite mielessä pitäen. 

Jos haluat oppia tietämään, mitä vastuullisuus on, tule marraskuussa mukaan RATEKOn koulutukseen, jonka vetäjänä toimii Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser. Vastuullisuus rakennusalan PK-yrityksissä pidetään 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 9:00–11:00. Ehdit ilmoittautumaan koulutussarjaan etäosallistujaksi vaikka ensimmäinen kerta on jo pidetty.  Ilmoittaudu 12.11. mennessä. Ilmoittautuminen>>

Koulutuspäivä 1.11.
Kaikki on niin vastuullista nykyään, mistä tämä kaikki vastuullisuus tähän maailmanhetkeen oikein kumpuaa? Olivatko yritykset aikaisemmin täysin vastuuttomia?
 

Koulutuspäivässä katsotaan vastuullisuuden ”historiaan”, tutustutaan vastuullisuuden keskeisiin ydinteemoihin, ohjeistuksiin ja standardeihin, pureskellaan aiheeseen liittyvää lyhenteiden ristiaallokkoa sekä laitetaan vastuullisuus konkreettisten esimerkkien kautta bisneksen, yritysten maineen ja ilmastokriisin kontekstiin. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää vastuullisuuden perusta ja alustaa vastuullisuutta mahdollisuutena, ei uhkana.  Jokainen yritys voi olla vastuullinen, se pieninkin, ja Suomessa lähtökohtaisesti aika harva yritys ”vastuuton” onkaan.  

Koulutuspäivä 15.11.
Miten vastuullisuus näkyy ja tulee näkymään PK – yrityksen tekemisessä – mitä, miksi, kenelle, miten ja kenen toimesta?
 

Koulutuspäivässä keskitytään yrityksen erilaisiin sidosryhmiin ja kumppaneihin – siihen miten eri toimijat voivat vastuullisuutta vaatia, arvostaa ja parhaimmillaan sitä myös edistää.  Lisäksi poraudutaan ajattelemaan, mikä on vastuullisuudessa olennaista ja epäolennaista erilaisille yrityksille, miten tätä ymmärtää ja mitä priorisoida. Koulutuksen tavoitteena on valaista vastuullisuuden tuomia moninaisia bisneshyötyjä yritykselle itselleen ja erilaisille sidosryhmille osana arvonluontia, riskienhallintaa sekä strategista johtamista mittareineen ja tavoitteineen. Vastuullisuus tulee heijastumaan kaikkien yritysten kilpailukykyyn, kilpailutuksiin, rahoitukseen, osaavan työvoiman hankintaan yms. – suorasti tai epäsuorasti – eikä tämän hanskaaminen mitään rakettitiedettä ole.   

Koulutuspäivä 29.11.
Teot sanojen ja lukujen takana – vastuullisuuden viestinnästä ja raportoinnista.
 

Koulutuspäivässä keskitytään viestintään, raportointiin, mittareihin, työkaluihin ja parhaisiin esimerkkeihin sekä käytänteisiin, josta PK- yritys voisi mallia ottaa, oppia ja soveltaa.  Myös viherpesua, läpinäkyvyyttä ja kaiken viestinnän faktapohjaisuutta käsitellään.  Vastuullisuus on tekemistä ja raportointi on määrämuotoista viestintää tekemisestä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta tai saavuttamatta jättämisestä.  Regulaation kautta vastuullisuus ”oikeudellistuu” vastuineen yrityksen johdolle ja hallitukselle, isossa kuvassa tämä tarkoittaa yleistä ”riman kohoamista”, mutta tuskinpa ne kaikki 1100 CSRD – kestävyysraportoinnin indikaattoria jokaisen suomalaisen PK – yrityksen toimitusjohtajan pöydälle tipahtavat?  

Lue lisää:

Taksonomian jalkauttauminen ja tietovaranto -hanke
Perustietoa taksonomiasta ja työkaluja taksonomian soveltamiseen

 

Anne Kaiser on vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä markkinoinnin ammattilainen ja suorittanut myös maisterin tutkinnon molemmilta aloilta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Rautaruukin, Ruukin sekä Ramboll Finland Oy:n palveluksessa. Nykyisessä työssään Saint-Gobain Fin­landin vastuullisuuspäällikkönä Anne keskittyy lisäämään tietoisuut­ta ja ymmärrystä kiinteistö- ja ra­kentamisalan keskeisestä roolista ja valtavasta potentiaalista ilmas­tonmuutoksen hillinnässä sekä resurssitehokkuudessa. Anne toimii puheenjohtajana RT Rakennusteollisuuden Kestävän rakentamisen ryhmässä ja Climate Leadership Coalitionin rakentamisen ryhmässä.