Rakennusterveysseminaari

Rakennusterveysasiantuntija RTA -koulutuksessa opiskelleet asiantuntijat esittelevät ajankohtaiset opinnäytetyönsä rakennusterveysseminaarissa. Rakennusterveysasiantuntija RTA -koulutukseen sisältyvän opinnäytetyön tarkoituksena on soveltaa muiden tekemiä tutkimuksia ja esittää omat tutkimustuloksensa samassa viitekehyksessä käytännön kentän ongelmien aiheista.

Vuoden 2022 rakennusterveysseminaari järjestettiin 1. – 2.6.2022 Vantaalla.

Seminaarin ohjelma:

1.6.2022   
9:00         Seminaarin avaus, RATEKO
9:15          Puheenjohtajan avauspuheenvuoro, Vesa Pekkola, STM
10:15        Terveet tilat -ohjelman ajankohtaiset kuulumiset, Katja Outinen, VNK
11:15         Opinnäytetöiden esittelyt
12:15         Lounas
13:15         Opinnäytetöiden esittelyt
15:45        Päivän yhteenveto, Vesa Pekkola, STM

2.6.2022   
9:00          Puheenjohtajan avauspuheenvuoro, Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
10:00        Ympäristöministeriön ajankohtaiset kuulumiset, Timo Lahti, YM
11:00         Opinnäytetöiden esittelyt
12:00         Lounas
13:00         Opinnäytetöiden esittelyt
15:30         Päivän yhteenveto Timo Turunen, Ramboll Finland Oy

 

Opinnäytetöiden tiivistelmäkirjat:

Seminaarikirja 2022

Seminaarikirja 2021

Seminaarikirja 2020

Seminaarikirja 2019

Seminaarikirja 2018

Seminaarikirja 2017

Seminaarikirja 2016

Seminaarikirja 2015

 

Opinnäytetöiden posterit:

Seminaariposterit 2022

Seminaariposterit 2021

 

Seminaariesitykset löytyvät täältä.

Lisätietoja
Veera Pétas

koulutusasiantuntija
(vanhempainvapaalla)
veera.petas@rateko.fi

Ulla-Mari Tiainen

koulutusasiantuntija
0400 956 557
ulla-mari.tiainen@rateko.fi