Soveltamisperiaatteet

EU-taksonomian maakohtaiset sovellusohjeet ovat konkreettisia ohjeita ja suosituksia, jotka auttavat jäsenvaltioita ja sidosryhmiä soveltamaan taksonomiaa käytännössä. Ohjeet ja suositukset ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat yhtenäisen tulkinnan, ja ne selventävät, miten taksonomian kriteerit tulisi ottaa huomioon eri talouden sektoreilla ja toimialoilla.

Maakohtaiset sovellusohjeet tarjoavat lisäselvityksen siitä, miten taloudelliset toimijat voivat määrittää ja raportoida sijoitustensa ympäristöystävällisyyttä jäsenvaltioiden erityispiirteet ja kansalliset olosuhteet huomioon ottaen. Ohjeissa kuvataan esimerkiksi, miten arvioida investointien vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon monimuotoisuuden suojeluun tai vähähiilisiin teknologioihin siirtymiseen.

Maakohtaiset sovellusohjeet auttavat sidosryhmiä, kuten yrityksiä, pankkeja ja sijoittajia, ymmärtämään paremmin taksonomian vaatimuksia ja ne auttavat varmistamaan, että niiden toimina on yhdenmukaista kestävän rahoituksen tavoitteiden kanssa. Ohjeita voidaan käyttää apuna investointipäätösten tekemisessä, riskienhallinnassa ja raportoinnissa.

Maakohtaiset sovellusohjeet ovat joustavia ja ne voivat muuttua ajan myötä, kun uutta tietoa ja parhaita käytäntöjä kehittyy. Tavoitteena on varmistaa yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen EU:n laajuisesti samalla, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erityistarpeet ja kansalliset olosuhteet