Usein kysyttyä

Mitä jos en pääse lähipäivään?

Jos sinulle tulee yllättävä este tai jokin muu pakottava syy poissaoloon, ilmoita siitä koulutuksen vastuuhenkilölle ja sovi hänen kanssaan lähipäivän korvaamisesta.

Missä koulutus järjestetään?

RATEKO järjestää koulutuksia pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa pidetään koulutuksia. Koulutuspaikkamme ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä ja helposti saavutettavissa niin omalla autolla kuin julkisilla liikennevälineilläkin.

Saako koulutuksesta todistuksen?

Kyllä, kaikista RATEKOn koulutuksista saa todistuksen.

Mitä jos en pääse tentistä läpi?

Jos et pääse tentistä läpi ensimmäisellä kerralla, voit uusia sen RATEKOn avoimessa tenttipäivässä. Tenttipäivät ja ilmoittautuminen.

 

Minne lähetän näyttötyöni?

Lähetä näyttötyö osoitteeseen nayttotyo@rateko.fi.

Mikä on AHOT?

AHOT tarkoittaa aiemmin hankittujen opintojen tai osaamisen tunnistamista, jotka voi hyväksilukea opintoihin. Hyväksiluettavaksi voi hakea osaamista, joka on voinut karttua aiemmissa opinnoissa, töissä, harrastuksissa tai täydennyskoulutuskursseilla. Hyväksiluettavan osaamisen on oltava tutkinnon opetussuunnitelman, opintokokonaisuuden tai opintojakson osaamistavoitteiden mukaista.

Mitä tarkoittaa henkilökohtaistaminen?

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään HOKS-asiakirjaan.
Ks. lisää henkilökohtaistamisesta OKM

Mikä on HOKS?

HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka laaditaan ennen opiskelua / opiskelun alkuvaiheessa. Osaamisen kehittämissuunnitelmaan tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Kehittämissuunnitelmaan kirjataan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Voinko hyödyntää opiskelussa aiempia opintojani?

Aiemman osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan opintojen henkilökohtaistamisvaiheessa, ja suunnitelma kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Millainen tausta kouluttajilla on?

Kaikki RATEKOn kouluttajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja ammattilaisia. Kehitämme ja suunnittelemme koulutustarjontaa aktiivisesti heidän ja rakennusalan eri toimijoiden kanssa.

Kuinka paljon työtä yksi opintopiste vaatii?

Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia työtä. Työ voi olla lähi- tai verkko-opiskelua ja esim. ryhmätöitä, itsenäistä tehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista, tentin tekoa, koulutukseen kuuluvaan seminaariin osallistumista ym.

Mitä koulutuksen hintaan kuuluu?

Hintaan sisältyy koulutus, tentti ja uusintatentti, opintojen ohjaus- ja tukipalvelut, koulutuskohtaiset opiskelumateriaalit, sekä näyttöjen ohjaus, vastaanotto ja arviointi, ja todistus. Lähipäivien ruokailut, sekä aamu- ja iltapäiväkahvit kuuluvat useimmiten myös koulutuksen hintaan.

Lisätäänkö RATEKOn koulutuksien hintoihin arvonlisävero?

RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia (AVL 39 §).