Materiaali- ja resurssitehokkuus (4 op, maksuton koulutus)

Korjaustyömaan johtaminen on osa RATEKOn järjestämää maksutonta Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuskokonaisuutta.

Kohderyhmä

  • rakennusalan toimihenkilöt ja tuotantojohto esim. työnjohto- ja projektihallintatehtävissä, hankintakoordinaattoreina, kuntotutkijoina, purkukartoittajina tai suunnittelijoina työskentelevät
  • pk-yrityksissä työskentelevät
  • rakennusalan opettajat

Koulutukseen voivat omaehtoisesti hakeutua myös esim. vanhempainvapailla, lomautettuina tai lyhennettyä työviikkoa tekevät tai alanvaihtajat. Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kick off -webinaari järjestetään 12.6.2024 klo 10-12.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioiminen (hiilijalanjälkilaskenta ja luotettavat tietolähteet, Tuotetieto, EPDt, rakennuksenmateriaalitehokkuuden pisteytys ja kriteerit) 19-20.3.2025

Kiertotalouden mukaisten materiaalien, tuotteiden ja palveluiden tuntemus: tietolähteet, saatavuus, ominaisuudet, vertailu, käyttökohteet, työmenetelmät ja kelpoisuus 2.4.2025

Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua. Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan.

Tutustu Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuksen muihin opintojaksoihin.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 19.3.2025

Paikka: monimuotototeutus

Hinta: maksuton

Ilmoittaudu viimeistään: 14.3.2025

Lisätiedot:

oulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Katariina Heikkinen

koulutusasiantuntija
050 325 0034
katariina.heikkinen@rateko.fi