Korjausrakentaminen ja kiertotalous (15 op, maksuton koulutus)

RATEKOn järjestämä käytännönläheinen Korjausrakentaminen ja kiertotalous –koulutus vastaa korjausrakentamisen koulutustarpeeseen ja tukee työvoiman saatavuutta sekä kiertotalous-, vähähiilisyys- ja energiatehokkuustavoitteita. Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutus kehittää ja lisää osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikassa ja korjaustyömaan johtamisessa.

Kohderyhmä

 • rakennusalan toimihenkilöt ja tuotantojohto esim. työnjohto- ja projektihallintatehtävissä, hankintakoordinaattoreina, kuntotutkijoina, purkukartoittajina tai suunnittelijoina työskentelevät
 • pk-yrityksissä työskentelevät
 • rakennusalan opettajat

Koulutukseen voivat omaehtoisesti hakeutua myös esim. vanhempainvapailla, lomautettuina tai lyhennettyä työviikkoa tekevät tai alanvaihtajat. Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa

Koulutuksen sisältö

Valitse kaikki jaksot tai vain haluamasi!

Korjaustyömaan johtaminen 4 op 

 • Tavoitteet rakennuksen terveellisyydelle ja sisäilmaston laadulle korjausrakentamisessa 21.8.2024 klo 8-12
 • Kuntotutkimuksilla hankittavat lähtötiedot korjaussuunnittelua varten  22.8.2024 klo 8-12
 • Korjaustyömaan tehtävien ennakkosuunnittelu ja ajallinen johtaminen  4.-5.9.2024 klo 8-16
 • Korjausrakennustyömaan työturvallisuus 17.9.2024 klo 8-12

Purkaminen ja säilyttäminen 3 op 

 • Esiselvitysten hyödyntäminen purkamisen suunnittelussa 23.10. klo 8-12
 • Ehjänä purkaminen ja uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuuden osoittaminen 11.12. klo 8-12
 • Uudelleen käytössä! CASE-esimerkkejä uudelleen hyödynnetyissä rakennusmateriaaleissa 12.12. klo 8-12

Työmaan kiertotalousosaamisen ja -toimenpiteiden johtaminen 4 op

 • Uusi rakentamislaki 15.1.2025
 • Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristöasiat 22.-23.1.2025 klo 8-16
 • Lakisääteisiin ja hankekohtaisiin kiertotaloutta koskeviin vaatimuksiin vastaaminen 5.-6.2.2025

Materiaali- ja resurssitehokkuus 4 op

 • Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioiminen (hiilijalanjälkilaskenta ja luotettavat tietolähteet, tuotetieto, EPDt, rakennuksenmateriaalitehokkuuden pisteytys ja kriteerit) 19-20.3.2025
 • Kiertotalouden mukaisten materiaalien, tuotteiden ja palveluiden tuntemus: tietolähteet, saatavuus, ominaisuudet, vertailu, käyttökohteet, työmenetelmät ja kelpoisuus 2.4.202

Voit myös ilmoittautua vain haluamillesi jaksoille.

Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua.  Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 21.8.2024

Paikka: monimuotototeutus

Hinta: maksuton

Ilmoittaudu viimeistään: 16.8.2024

Lisätiedot:

Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Katariina Heikkinen

koulutusasiantuntija
050 325 0034
katariina.heikkinen@rateko.fi