Korjaustyömaan johtaminen (4 op, maksuton koulutus)

Korjaustyömaan johtaminen on osa RATEKOn järjestämää maksutonta Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuskokonaisuutta. RATEKOn järjestämä käytännönläheinen Korjausrakentaminen ja kiertotalous -koulutus vastaa korjausrakentamisen koulutustarpeeseen ja tukee työvoiman saatavuutta sekä kiertotalous-, vähähiilisyys- ja energiatehokkuustavoitteita. Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutus kehittää ja lisää osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikassa ja korjaustyömaan johtamisessa.

Kohderyhmä

  • rakennusalan toimihenkilöt ja tuotantojohto esim. työnjohto- ja projektihallintatehtävissä, hankintakoordinaattoreina, kuntotutkijoina, purkukartoittajina tai suunnittelijoina työskentelevät
  • pk-yrityksissä työskentelevät
  • rakennusalan opettajat

Koulutukseen voivat omaehtoisesti hakeutua myös esim. vanhempainvapailla, lomautettuina tai lyhennettyä työviikkoa tekevät tai alanvaihtajat. Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

 

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet rakennuksen terveellisyydelle ja sisäilmaston laadulle korjausrakentamisessa 21.8.2024 klo 8-12

Kuntotutkimuksilla hankittavat lähtötiedot korjaussuunnittelua varten  22.8.2024 klo 8-12

Korjaustyömaan tehtävien ennakkosuunnittelu ja ajallinen johtaminen  4.-5.9.2024 klo 8-16

Korjausrakennustyömaan työturvallisuus 17.9.2024 klo 8-12

Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua. Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan.

Kouluttajat

Veli-Matti Pietarinen, Ramboll
Tarja Mäki, Mittaviiva
Juha Merjama, Tapaturva

Tutustu Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuksen muihin opintojaksoihin.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 21.8.2024

Paikka: monimuotototeutus

Hinta: maksuton

Ilmoittaudu viimeistään: 16.8.2024

Lisätiedot:

Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Katariina Heikkinen

koulutusasiantuntija
050 325 0034
katariina.heikkinen@rateko.fi