Työmaan kiertotalousosaamisen ja -toimenpiteiden johtaminen (4 op, maksuton koulutus)

Työmaan kiertotalousosaamisen ja -toimenpiteiden johtaminen on osa RATEKOn järjestämää maksutonta Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuskokonaisuutta. RATEKOn järjestämä käytännönläheinen Korjausrakentaminen ja kiertotalous -koulutus vastaa korjausrakentamisen koulutustarpeeseen ja tukee työvoiman saatavuutta sekä kiertotalous-, vähähiilisyys- ja energiatehokkuustavoitteita. Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutus kehittää ja lisää osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikassa ja korjaustyömaan johtamisessa.

Kohderyhmä

  • rakennusalan toimihenkilöt ja tuotantojohto esim. työnjohto- ja projektihallintatehtävissä, hankintakoordinaattoreina, kuntotutkijoina, purkukartoittajina tai suunnittelijoina työskentelevät
  • pk-yrityksissä työskentelevät
  • rakennusalan opettajat

Koulutukseen voivat omaehtoisesti hakeutua myös esim. vanhempainvapailla, lomautettuina tai lyhennettyä työviikkoa tekevät tai alanvaihtajat. Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Koulutuksen sisältö

Uusi rakentamislaki 15.1.2025
Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristöasiat 22.-23.1.2025 klo 8-16
Lakisääteisiin ja hankekohtaisiin kiertotaloutta koskeviin vaatimuksiin vastaaminen 5.-6.2.2025

Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua. Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan.

Tutustu Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutuksen muihin opintojaksoihin.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 15.1.2015

Paikka: monimuotototeutus

Hinta: maksuton

Ilmoittaudu viimeistään: 10.1.2025

Lisätiedot:

Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Katariina Heikkinen

koulutusasiantuntija
050 325 0034
katariina.heikkinen@rateko.fi