Koulutukset 2024

Talonrakennusteollisuus ry järjestää maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Webinaarit ovat maksuttomia Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Tilaisuudet nauhoitetaan ja tallenteet ovat nähtävissä tällä sivulla.

Tervetuloa kehittämään osaamista!

Webinaarit 2024

Rakennusteollisuuden olennaisuusanalyysi ja vastuullisuusraportointi 13.5. klo 14-16
Webinaarin tavoitteena on kertoa tehdystä rakennusteollisuuden olennaisuusanalyysistä ja erityisesti vastuullisuusraportointivelvollisuudesta rakennusalalla. Tule kuulemaan miten yritysten tulee varautua raportointivelvollisuuteen.
Ilmoittautuminen 12.5. mennessä. Ilmoittautuminen

Tapahtumista oppiminen 15.5. klo 9 – 11

Tilaisuudessa esitellään RT:n yleinen tapahtumista oppimisen malliprosessi, joka on laadittu jäsenyrityksistä koostuvan pienryhmän kanssa yhteistyössä. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään esimerkki-case siitä miten tapahtumien tutkinnalla löydetään oikeita juurisyitä ja pystytään siten vaikuttamaan laajemmin organisaation toimintaan. Kuulemme myös viranomaisnäkökulman tilaisuuden aiheeseen.


Ajankohtaista rakentamisen laadun varmistamisesta 27.5. klo 9.00-11.00
Ilmoittaudu 26.5. mennessä. Ilmoittautuminen

Kotitalouksien kestävät energiaratkaisut

Energia-alan murros, uudistuva lainsäädäntö ja nopeat muutokset heijastuvat työelämän osaajilta vaadittaviin taitoihin. Ne edellyttävät alan yrityksiltä ja työntekijöiltä uusien toimintamallien ja osaamisen kehittämistä. Kotitalouksien kestävät energiaratkaisut -koulutus, joka vastaa alalla vaadittuun osaamistarpeeseen. Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähipäiviä, etä- ja verkko-opiskelua. Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan. Lähipäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla. Koulutukset alkavat kesäkuussa. Koulutus on maksuton. Ilmoittaudu yhteen tai vaikka kaikkiin koulutuksiin! Koulutukset:
Ajankohtaista YSE 1998 – sopimusjuridiikkaa 26.9. klo 9 – 11
Kouluttajana Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus. Ilmoittaudu 25.9. mennessä. Ilmoittautuminen

Tilaajavastuulain soveltaminen ja ulkomaalaisen työvoiman käyttö 29.10. klo 9 – 11

Vastaava lakimies Ville Wartiovaara käy lävitse valvonta- ja tarkastusvelvoitteita tilaajavastuulain sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Työnantajalla, työn tilaajalla ja pääurakoitsijalla on lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman sekä yritysten osalta. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä sekä annettaan ohjeita, millä tavoin voidaan torjua harmaata taloutta sekä luvatonta työvoimaa työmailla. Lisäksi käsitellään kevytyrittäjiin liittyviä vastuukysymyksiä. Ilmoittaudu 28.10. mennessä. Ilmoittautuminen

Menneet webinaarit

Ajankohtaista rakentamisen laadun varmistamisesta 27.5. klo 9.00-11.00

Tapahtumista oppiminen 15.5. 
Tilaisuudessa esitellään RT:n yleinen tapahtumista oppimisen malliprosessi, joka on laadittu jäsenyrityksistä koostuvan pienryhmän kanssa yhteistyössä. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään esimerkki-case siitä miten tapahtumien tutkinnalla löydetään oikeita juurisyitä ja pystytään siten vaikuttamaan laajemmin organisaation toimintaan. Kuulemme myös viranomaisnäkökulman tilaisuuden aiheeseen.

> Materiaali 1 > Materiaali 2
> Tallenne

Rakennusteollisuuden olennaisuusanalyysi ja vastuullisuusraportointi 13.5. klo 14-16
Webinaarin tavoitteena on kertoa tehdystä rakennusteollisuuden olennaisuusanalyysistä ja erityisesti vastuullisuusraportointivelvollisuudesta rakennusalalla. Tule kuulemaan miten yritysten tulee varautua raportointivelvollisuuteen.

Systeeminäkökulma takaa vaikuttavan strategisen työkykyjohtamisen – mitä se käytännössä tarkoittaa? 6.5. 
Webinaarissa laajennetaan työkykyjohtamisen kokonaiskuvaa systeemiajattelun kautta sekä annetaan näkökulmaa siihen, miten työkykyjohtamisesta voidaan tehdä systeemistä ja vaikuttavaa toimintaa. Kouluttaja EMKINE.

>Materiaali
>Tallenne

Vuosilomakoulutus 18.4.
Lomakausi lähestyy. Missä rajoissa työnantaja voi sopia työntekijän kanssa vuosiloman ajankohdasta? Entä miten lomaraha lasketaan? Näihin ja moniin muihin vuosiloma-asioita koskeviin kysymyksiin löytyy vastaus vuosilomakoulutuksessa, jossa käydään läpi perusteellisesti loman ansainta ja antaminen sekä vuosilomapalkan ja lomarahan määräytyminen talonrakennusalalla. Kouluttajana Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.

>Materiaali
>Tallenne

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 11.4.
Webinaarissa käsitellään YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa oikeustapauksen kannalta. Tapaukset käsittelevät viivästysvastuuta, vahingonkorvausta, ryntäämistä ja sopimuksen syntymistä. Kouluttajana Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry.

>Materiaali
>Tallenne

Talonrakentamisen lomautukset ja irtisanomiset 19.3.2024
Webinaarissa käsitellään lomauttamista ja irtisanomista rakennusalalla. Aiheina ehdollinen irtisanominen, työsuhteen ehtojen vakiintuminen ja niiden poistaminen, toimihenkilöiden työehtosopimuksen 7 § eli työvoimatarpeen arviointi työyhteisön kehittämissuunnitelmassa sekä säästölomautukset. Kouluttajana Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry.

>Materiaali
>Tallenne

Hyvinvoinnin johtaminen 15.2.2024 
Muuttuvassa ja epävakaassa maailmassa työhyvinvointi on noussut johtamisen keskiöön. Työhyvinvoinnin johtamiseen kehittyvä webinaari sisältää teorian lisäksi konkreettisia työkaluja työyhteisön toimintakulttuurin sekä toimintatapojen kehittämiseen. Kouluttajana Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy.

>Materiaali
>Tallenne

Uudistuva turvallisuusraportointi ja päästölaskenta 5.2.
Webinaari uudesta järjestelmästä, joka otetaan käyttöön korvaamaan kuukausittaiset SurveyPal-kyselyt jäsenistöllemme tapaturmien ja työtuntien määrästä. Työkalu tarjoaa myös päästölaskurin jäsenyritysten käyttöön.
>Materiaali
> Tallenne

Poissaolo työelämässä 23.1. 
Milloin työntekijällä on oikeus olla poissa työstä? Entä tuleeko poissaolon ajalta maksaa palkkaa? Koulutuksessa syvennytään eri työelämän poissaolojen tilanteisiin, kuten sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, opintovapaaseen sekä asepalvelukseen. Kouluttajana Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
>Materiaali

Whistleblower-direktiivi 12.1.2023
Whistleblower-direktiivin täytäntöönpaneva ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulaki tulee asettamaan yrityksille uusia velvoitteita, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista. Velvoitteet koskevat yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ilmoittajansuojelulain tuomia velvoitteita kuten sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoa ja ilmoitusten käsittelyä. Kouluttajana Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne