Koulutukset 2024

Talonrakennusteollisuus ry järjestää maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Webinaarit ovat maksuttomia Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Tilaisuudet nauhoitetaan ja tallenteet ovat nähtävissä tällä sivulla.

Tervetuloa kehittämään osaamista!

Webinaarit 2024

Talonrakentamisen lomautukset ja irtisanomiset 19.3. klo 9.00 – 11.00
Kouluttajana Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu 18.3. mennessä. Ilmoittautuminen

Sukupolvenvaihdos yrityksissä 26.3.2024 klo 12.00 – 14.00
Sukupolvenvaihdos yrityksissä koulutuksessa käydään läpi sukupolvenvaihdosprosessin kokonaisuutta
mm. verotuksen näkökulmasta. Koulutus tarjoaa yleistietoa aiheesta ja auttaa varautumaan paremmin tulevaan mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen. Kouluttajana toimii Jukka Pasanen, osakas, asianajaja, OTM, KTM, Asianajotoimisto Jurentia. Ilmoittaudu 12.3. mennessä.  Ilmoittautuminen

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 11.4. klo 9 – 11
Kouluttajana toimii Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu 10.4. mennessä. Ilmoittautuminen

Vuosilomakoulutus 18.4. klo 9.00 – 10.15
Lomakausi lähestyy. Missä rajoissa työnantaja voi sopia työntekijän kanssa vuosiloman ajankohdasta? Entä miten lomaraha lasketaan? Näihin ja moniin muihin vuosiloma-asioita koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus vuosilomakoulutuksessa, jossa käydään läpi perusteellisesti loman ansainta ja antaminen sekä vuosilomapalkan ja lomarahan määräytyminen talonrakennusalalla. Kouluttajana Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu 17.4. mennessä. Ilmoittautuminen

Ajankohtaista rakentamisen laadun varmistamisesta 15.5. klo 9 – 11
Ilmoittaudu 14.5. mennessä. Ilmoittautuminen
Tapahtumista oppiminen 15.5. klo 9 – 11
Tilaisuudessa esitellään RT:n yleinen tapahtumista oppimisen malliprosessi, joka on laadittu jäsenyrityksistä koostuvan pienryhmän kanssa yhteistyössä. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään esimerkki-case siitä miten tapahtumien tutkinnalla löydetään oikeita juurisyitä ja pystytään siten vaikuttamaan laajemmin organisaation toimintaan. Kuulemme myös viranomaisnäkökulman tilaisuuden aiheeseen. Ilmoittaudu 14.5. mennessä. Ilmoittautuminen
Ajankohtaista YSE 1998 – sopimusjuridiikkaa 26.9. klo 9 – 11
Kouluttajana Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus. Ilmoittaudu 25.9. mennessä. Ilmoittautuminen
Tilaajavastuulain soveltaminen ja ulkomaalaisen työvoiman käyttö 29.10. klo 9 – 11
Vastaava lakimies Ville Wartiovaara käy lävitse valvonta- ja tarkastusvelvoitteita tilaajavastuulain sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Työnantajalla, työn tilaajalla ja pääurakoitsijalla on lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman sekä yritysten osalta. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä sekä annettaan ohjeita, millä tavoin voidaan torjua harmaata taloutta sekä luvatonta työvoimaa työmailla. Lisäksi käsitellään kevytyrittäjiin liittyviä vastuukysymyksiä. Ilmoittaudu 28.10. mennessä. Ilmoittautuminen

Menneet webinaarit

Hyvinvoinnin johtaminen 15.2.2024 
Muuttuvassa ja epävakaassa maailmassa työhyvinvointi on noussut johtamisen keskiöön. Työhyvinvoinnin johtamiseen kehittyvä webinaari sisältää teorian lisäksi konkreettisia työkaluja työyhteisön toimintakulttuurin sekä toimintatapojen kehittämiseen. Kouluttajana Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy.

>Materiaali
>Tallenne

Uudistuva turvallisuusraportointi ja päästölaskenta 5.2.
Webinaari uudesta järjestelmästä, joka otetaan käyttöön korvaamaan kuukausittaiset SurveyPal-kyselyt jäsenistöllemme tapaturmien ja työtuntien määrästä. Työkalu tarjoaa myös päästölaskurin jäsenyritysten käyttöön.
>Materiaali
> Tallenne

Poissaolo työelämässä 23.1. 
Milloin työntekijällä on oikeus olla poissa työstä? Entä tuleeko poissaolon ajalta maksaa palkkaa? Koulutuksessa syvennytään eri työelämän poissaolojen tilanteisiin, kuten sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, opintovapaaseen sekä asepalvelukseen. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
>Materiaali

Whistleblower-direktiivi 12.1.2023
Whistleblower-direktiivin täytäntöönpaneva ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulaki tulee asettamaan yrityksille uusia velvoitteita, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista. Velvoitteet koskevat yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ilmoittajansuojelulain tuomia velvoitteita kuten sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoa ja ilmoitusten käsittelyä. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne