Maksuton koulutus – Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla

Rakentamislain ja asetusten, yritysten vastuullisuustavoitteiden ja green deal -sitoumusten sekä hankekohtaisten ehtojen mukaiset vaatimukset edellyttävät uudenlaista korjausrakentamisen ja kiertotalouden osaamista.  RATEKOn järjestämä käytännönläheinen Korjausrakentaminen ja kiertotalous koulutus vastaa korjausrakentamisen koulutustarpeeseen ja tukee työvoiman saatavuutta sekä kiertotalous-, vähähiilisyys- ja energiatehokkuustavoitteita.

Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutus kehittää ja lisää osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikassa ja korjaustyömaan johtamisessa. Koulutukseen osallistujan valmiudet johtaa työmaan kiertotaloustoimenpiteitä kehittyvät.  Monimuotototeutuksena järjestettävään koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa.

 • Koulutus on osallistujille maksuton.
 • Käytännönläheiseen koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa.
 • Saatavilla on yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun ajan.
 • Koulutukseen ei voi osallistua, jos on tutkinto-opiskelijana jossain oppilaitoksessa.

Lisätietoja koulutuksesta ja tuoretta tietoa muuttuvasta lainsäädännöstä saat katsomalla koulutuksen kick off –webinaaritallenteen.

Täytä koulutuksen hakulomake

Koulutusjaksot

Voi valita yhden tai vaikka kaikki koulutusjaksot!

Korjaustyömaan johtaminen 4 op (alkaa 21.8.2024)

 • Lakisääteiset ja KorjausRYLin mukaiset vaatimukset ja tavoitteet
 • Työmaa- ja tuotantotekniikka
 • Lisätutkimukset ja -suunnitelmat

Purkaminen ja säilyttäminen 3 op (alkaa 23.10.2024)

 • Esiselvitysten hyödyntäminen purkamisen suunnittelussa
 • Ehjänä purkaminen ja uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuuden osoittaminen

Työmaan kiertotalousosaamisen ja -toimenpiteiden johtaminen 4 op (alkaa 15.1.2025)

 • Uusi rakentamislaki
 • Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristöasiat
 • Lakisääteisiin ja hankekohtaisiin kiertotaloutta koskeviin vaatimuksiin vastaaminen 

Materiaali- ja resurssitehokkuus 4 op (alkaa 19.3.2025)

 • Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioiminen (hiilijalanjälkilaskenta ja luotettavat tietolähteet, tuotetieto, EPDt, rakennuksen materiaalitehokkuuden pisteytys ja kriteerit) 
 • Kiertotalouden mukaisten materiaalien, tuotteiden ja palveluiden tuntemus: tietolähteet, saatavuus, ominaisuudet, vertailu, käyttökohteet, työmenetelmät ja kelpoisuus

Lisätietoja

Katariina Heikkinen, koulutusasiantuntija
050 325 0034, katariina.heikkinen@rateko.fi

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.