Tule mukaan vaikuttamaan KIRA-alan yhteisiin taksonomian soveltamislinjauksiin

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusteollisuus RT ja sen eri toimialoilla on käynnissä taksonomialainsäädännön jalkauttamisen ja kansallisen nettipohjaisen tietovarannon kokoamisen hanke. Hanke tuottaa mm. taksonomian jalkauttamista tukevan tiekartan, kriteerien soveltamisperiaatteita, tietovarannon sekä kansalliset taksonomiaraportoinnin yleisohjeet.

Järjestämme kommentointikierroksen sekä useita tilaisuuksia ja työpajoja, joissa pääset vaikuttamaan EU-taksonomian jalkauttamiseen rakennusalalla. Työpajat ja tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on mahdollista osallistua paikan päällä Etelärannassa tai verkon kautta. Lähiosallistumispaikkoja on rajoitettu määrä.

Kommentoi ehdotuksia

KIRA-alaa koskevien DNSH-kriteerien soveltamisehdotuksia on julkaistu RATEKOn uudessa Kriteerit-työkalussa. Ovatko Kriteerit-työkalun soveltamisehdotukset mielestäsi asianmukaisia? Kommentoi ehdotuksia 31.10.2023 mennessä. Siirry kommentoimaan

Maksuttomat tilaisuudet ja työpajat

Taksonomian yhteiset soveltamislinjaukset 10.10. klo 9-12
Työpajassa alan toimijat esittävät näkemyksiään ja yhdessä keskustellen kehitetään taksonomiakriteerien soveltamisperiaatteita. Työpaja keskittyy DNSH-kriteereihin, jotka on määritelty EU-taksonomian ilmastotavoitteita koskevassa delegoidussa asetuksessa, ja jotka koskevat rakentamista ja rakennettua ympäristöä. Ilmoittaudu viimeistään pe 22.9. Ilmoittautuminen

Tuorein tieto taksonomian jalkautumisesta 6.11. klo 9-11
Webinaarissa saat ajankohtaista tietoa EU-taksonomian kehitysnäkymistä ja siitä, kuinka taksonomia on jalkautumassa suomalaiselle rakennusalalle. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään ma 30.10. Ilmoittautuminen

Taksonomian jalkauttamisen tavoitteet ja toimenpiteet 20.11. klo 9-12
Työpajan lähtökohtana on EU-taksonomian jalkauttaminen suomalaiselle rakennusalalle. Työpajassa linjataan jalkauttamisen tavoitteet ja ideoidaan tiekarttaa. Ilmoittaudu viimeistään to 2.11. Ilmoittautuminen

Vastuullisuus rakennusalan pk-yrityksissä 1.11., 15.11. ja 29.11.
Vastuullisuus – mörkö, joka syöttää raportointipakkopullaa vai bisnestä, ihmisiä ja maapalloa hyödyttävää käytännön tekemistä? Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser tarjoaa käytännönläheiset ohjeet vastuullisuuden toteuttamiseen. Koulutukseen sisältyy kolme kaksituntista luentokertaa ja itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja. Koulutukseen voit osallistua paikan päällä Vantaan Technopolisessa tai etänä. Ilmoittaudu viimeistään 13.10.  Ilmoittautuminen

Taksonomiaa koskevat osaamistarpeet ja niihin vastaaminen 10.1.2024 klo 9-12
Työpajassa vaihdetaan näkemyksiä EU-taksonomiaa ja sen soveltamista koskevista rakennusalan osaamistarpeista ja siitä, miten tarpeisiin tulisi vastata. Ilmoittaudu viimeistään pe 15.12. Ilmoittautuminen

Lisätiedot: Meri Hietala, koulutuspäällikkö, puh. 040 534 1690, meri.hietala@rateko.fi