RET on nyt Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET uudistui ja tutkinto on nyt nimeltään Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto.

”Uudistus ei koskenut pelkästään nimeä, vaan myös sisältöjä on täsmennetty ja tarkennettu vastaamaan tämän päivän työmaan työmaajohdon osaamistarpeita”, toteavat koulutuspäällikkö Juha Riihimäki ja projektipäällikkö Janne Mäenpää RATEKOsta.

Koulutuskokonaisuus ja tutkinnon suorittaminen on aina ollut työelämälähtöinen. ”Tutkintoon kuuluvat näytöt tehdään opiskelijan omalla työmaalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti”, muistuttaa ensimmäisen uusimuotoisen koulutuksen Tampereella helmikuussa 2019 käynnistänyt Mäenpää.

”Koulutuksen aikana paneudutaan kattavasti työmaatoimintojen ohjauksessa keskeisiin asioihin, kuten laadunvarmistukseen ja esimiestaitoihin. Lisäksi syvennetään aikataulu- ja kustannussuunnitteluosaamista, sopimustekniikkaosaamista, neuvottelutaitoja sekä työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvää osaamista”, täydentää Juha Riihimäki.

RET-koulutuksen uudistustyö alkoi loppuvuodesta 2017 ja uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2019. Koulutuksen tavoite on edelleen sama kuin aiemmin eli työmaan työnjohdon osaamisen kehittäminen. RATEKO koordinoi tutkinnonuudistustyön, jossa olivat mukana OPH, FISE sekä rakennusliikkeiden, oppilaitosten ja kouluttajien edustajia.

Seuraava RET-koulutus alkaa Tampereella