Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, työmaapäällikön osaamisala, RET

Alalla tunnettu ja arvostettu Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET muodostuu valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opiskelet valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan näyttötehtävillä ja tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE-pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä. RET 73 Helsinki alkaa 17.9.2024.

Kohderyhmä

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jos toimit rakennusalan työnjohto- tai projektihallintatehtävissä ja sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • muutaman vuoden kokemus työnjohto- tai projektihallinta- tehtävistä
 • mahdollisuus tehdä tutkinnossa vaadittavat näyttötehtävät työmaakohteessa
 • esimies tai työpaikkaohjaaja mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti työnjohto- ja projektitehtävissä tarvittavia aiheita:

Esimiestaidot

  • esimiestaitojen päivittäminen ja syventäminen vastaamaan alaisten ja sidosryhmien  odotuksia sekä työmaan aika‐, laatu‐ ja kustannustavoitteita
  •  johtamis‐, yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • henkilökohtainen vahvuusarviointi koulutuksen alussa ja lopussa
  • työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta

Työmaan laadunvarmistus

  • käytännön toimintatavat ja työkalut projektin laadunhallintaan ja projektisuunnitteluun
  • työmaan ja tehtäväkohtaisten laatusuunnitelmien laatimisen ja toimeenpanon perusteet

Työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus

  • työkohteeseen sopivan aikataulumuodon valinta, toimeenpanon  ja toteuksen valvonta
  • työmaan ohjaukseen soveltuvan aikataulun laatiminen
  • rakennus‐ ja taloteknisten töiden yhteensovittaminen

Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja ohjaus

  • tehtävä‐ ja viikkosuunnittelun perusteet ja käyttö
  • tehtäväsuunnittelu apuna tuotannonsuunnittelussa ja ‐ohjauksessa

Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja logistiikka

  • yksiselitteisten materiaalitoimitus‐ ja  aliurakkasopimusten laatiminen
  • työmaan ohjauksen kannalta oleellisten asioiden  huomioon ottaminen sopimuksissa
  • aliurakan ajallinen ohjaus
  • hankintojen suunnittelu, hallinta ja hankintaprosessi
  • hankintojen strateginen suunnittelu yritystasolla
  • hankintaprosessi ja sen hallinta ja kehittäminen
  • logistiset toimintamallit sekä projektin logistiikkasuunnitelma ja tavoitearvio
  • työmaan sisäinen logistiikka

Työmaan taloudellinen suunnittelu ja ohjaus

  • työmaan toteutusaikaisten kustannusten hallinta
  • muutos‐ ja lisätyökustannusten hallinta
  • tavoitearvio ja työmaan loppukustannusten ennustaminen

Työmaan työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

  • rakennustyömaan johdon keskeiset turvallisuustehtävät
  • rakennushankkeen riskien arviointi ja hyödyntäminen turvallisuussuunnittelussa

Sopimustekniikka: TES ja YSE

  • Yleiset sopimusehdot YSE 1998
  • rakennusurakkan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet
  • rakennustyömaan yhteistyö, häiriötilanteet ja niiden ratkaiseminen
  • reklamaatiot
  • työmaakokoukset ja katselmukset
  • lisä‐ ja muutostyöt, RYHT‐ehdot
  • rakennusalan TES
  • työsuhteeseen liittyvät säännökset, lomauttaminen  ja työsuhteen päättäminen
  • tilaajan UTS‐vastuut, ulkomainen työvoima ja  työaikamääräykset
  • aikapalkkajärjestelmä, vuosiloma

Neuvottelutaidot

  • kokous- ja neuvottelukäytännöt
  • tiedottaminen ja päätösten toimeenpano

Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta

  • työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinnan toteutus ja menettelyt
  • viranomaismääräykset ja rakennusalalle kehitetyt menetelmät ja käytänteet

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin vuoden. Aloitusjakso on 17.-18.9.2024. Valmistava koulutus päättyy 20.8.2025 ja päättäjäiset pidetään 12.12.2025. Valmistavaan koulutukseen sisältyy noin 18 opetuspäivää ja tenttejä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto suoritetaan tekemällä näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oma osaaminen näytetään tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä.

 

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE‐pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 17.9.2024

Paikka: Espoo

Hinta: 6650 €

Ilmoittaudu viimeistään: 6.9.2024

Lisätiedot:

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa. Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Koulutukseen otetaan 25 ilmoittautunutta opiskelijaa.

Ilmoittautuneiden koulutuspaikat vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, tämä edellyttää opiskelijan osallistumista hakeutumisvaiheen HOKS prosessiin.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen peruutetaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Juha Riihimäki

koulutuspäällikkö
040 574 8676
juha.riihimaki@rateko.fi