RET-koulutus antoi hyötyä aikataulu- ja laadunhallintaan  

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n vastaava työnjohtaja Sauli Harmanen on ollut rakennusalalla saman työnantajan palveluksessa jo reilut 14 vuotta. Hän siirtyi Lipsasen leipiin pian valmistuttuaan rakennusinsinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Aloite Sauli Harmasen Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintoopintoihin tuli työnantajaltaHarmanen pitää RET-koulutusta myönteisenä ja hyödyllisenä, vaikka se vei runsaasti vapaa-aikaa iltaisin sekä viikonloppuisin vuoden päivät. Opiskelu sujui erinomaisesti ja Harmanen valittiin Itä- ja Keski-Suomen RET64-ryhmän priimukseksi 

Sauli Harmanen pitää rakennustyömaan johtamista tavallaan joukkuepelinä, jossa esimiehen tavoite on saada jokainen tekemään parhaansa ja kantamaan vastuunsa omasta työroolistaan.

– Suosittelen RET-koulutusta kaikille työmaan työnjohdossa toimiville, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja haluavat kehittyä ammatillisesti kovemmiksi osaajiksi. Teoriaopetus sekä näyttötehtävät olivat niin käytännönläheisiä, että koin saavani niistä todellista hyötyä työhöni, jopa nykyiselle työmaalleni. Kouluttajat olivat päteviä ja heidän kanssaan syntyi hyvää vuoropuhelua, toteaa Harmanen tyytyväisenä. 

Harmasen mielestä tärkeimmät hyödyt tulivat työmaan aikataulu- ja laadunhallintaan sekä työn ohjaukseen. Myös hankinta-asioissa tuli uusia asioita esille, eivätkä johtamistaidon opitkaan turhia olleet– Ehkä tehtävänsuunnittelussa voisi olla vielä kehittämistä. 

– Ihmisten johtaminen on rakennustyömailla tavallaan armeijan ja vaikkapa sairaalaympäristön risteytystä eli tietty osaamis- ja käskyhierarkia on todellisuutta. Itse olen luonteeltani suorapuheinen sekä välitön ja tulen toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Koetan aina miettiä, miten saan jokaisen tekemään parhaansa ja ottamaan vastuuta. Siinä on ihmistuntemuksesta ja rauhallisuudesta iso etu pomoiluun verrattuna, toteaa Harmanen. 

Yksi nykytyömaiden ja yleensäkin työelämän kovimpia haasteita on Sauli Harmasen mukaan kiire ja stressi, jotka vaikuttavat tuloksellisuuteen, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen negatiivisesti. Niihin ei kuitenkaan tule alistua voittamattomina ja väistämättöminä ilmiöinä. 
– Kiire on pyrittävä eliminoimaan hyvällä aikataulutuksella, ennakkosuunnittelulla ja -valmistelulla, korostaa Harmanen. 

RET-koulutuksessa monipuolinen sisältö 

Opiskelijoiden taustalla on yleensä ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto sekä muutamia vuosia rakennusalan esimiestehtävissä työmailla. Käytännönläheisessä koulutuksessa syvennytään työmaatoimintojen ohjauksen keskeisiin asioihin, kuten laadunvarmistukseen ja esimiestaitoihin. Lisäksi käsitellään aikataulu-, hankinta- ja kustannussuunnitteluosaamista, sopimustekniikkaa, neuvottelutaitoja sekä työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. 

Tutkinnon suoritettuaan ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä on mahdollisuus hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE-pätevyyttä.  

Teksti ja kuva: Ilpo Lommi