Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET

RAKENTAJA-JET on rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. Tutkinnon ja koulutuksen keskeinen ajatus on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toiminnan ja ihmisten johtamista, sekä oman johtajuuden kehittämistä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden ja tahojen kanssa.

Kohderyhmä

RAKENTAJA-JET on tarkoitettu rakennusalan johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joilla on käytännön kokemusta johtamisesta sekä oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.

Tutkinnon suorittaminen antaa varmuutta suunnitella, johtajaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa. Se myös edesauttaa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja oman johtajuuden kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään valmistavan koulutuksen tarve aiemmin hankitun

RAKENTAJA-JET muodostuu johtajana toimimisen, projektin johtamisen, sekä henkilöstön ja osaamisen johtamisen osasta. 

Johtajana toiminen 80 (osp)

Osoitat ammattitaitosi näytössä käytännön työtehtävissä johtamalla ja kehittämällä vastuualueesi henkilöstöä, toimintaa ja taloutta.
Ammattitaitovaatimuksina on, että osaat:

  • arvioida ja kehittää toimintaasi ja osaamistasi johtajana
  • tunnistat vastuualueesi strategian ja toimintaympäristön keskeiset muutokset
  • johdat ja kehität vastuualueesi henkilöstöä ja työhyvinvointia
  • suunnittelet ja organisoit vastuualueesi toimintaa ja taloutta
  • seuraat ja arvioit vastuualueesi tavoitteiden toteutumista ja kehität toiminnan tuloksellisuutta
  • noudatat toiminnassasi lainsäädäntöä ja eettisen toiminnan periaatteita

Valmistavana koulutuksena on yhteistyössä DeepLead Oy:n kanssa toteutettava kolmen erillisen lähipäivän osio. Tämän osion aikana käsitellään johtajuutta laajasti Syväjohtamisen-konseptin kautta. Tämän osion aikana kerätään kaksi kattavaa 360-analyysiä, joiden perusteella muodostetaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Projektin johtaminen (50 osp)
Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja johtamalla projektin, joka tukee yrityksen tai organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista. Osaaminen näytetään toteuttamalla yrityksen ja tutkinnon suorittajan kanssa yhteistyössä suunniteltu, esimerkiksi projektin johtamiseen tai tuotannon hallintaan liittyvän kehitysprojektin.

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen (50 osp)
Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä johtamismalla, arvioimalla ja kehittämällä vastuualueesi henkilöstöä johtamalla ja tarvittavaa osaamista strategian mukaisesti. Osaaminen näytetään toteuttamalla yrityksen ja tutkinnon suorittajan kanssa yhteistyössä suunniteltu henkilöstön osaamiseen liittyvä projekti

 

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka:

Hinta:

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Peruutusehdot: