Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET

RAKENTAJA-JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. Tutkinnon ja koulutuksen keskeinen ajatus on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toiminnan ja ihmisten johtamista, sekä oman johtajuuden kehittämistä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden ja tahojen kanssa. RAKENTAJA-JET alkaa kevät-syksy 2020.

Kohderyhmä

RAKENTAJA-JET on tarkoitettu rakennusalan johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.

Tutkinnon suorittaminen antaa varmuutta suunnitella, johtajaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa. Se myös edesauttaa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja oman johtajuuden kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesta valmistavasta koulutuksesta, tenteistä ja näyttötehtävistä. Valmistavan koulutuksen tarve määritellään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa aiemmin hankitun osaamisen perusteella. JET-tutkinnon suorittaminen kestää noin 1 – 1,5 vuotta.

RAKENTAJA-JET sisältää yhden pakollisen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Pakollinen osa

Johtajana toimiminen

 • Osoitat ammattitaitosi esimerkiksi suunnittelemalla ja johtamalla yhden tai useamman työmaan toimintaa tuloksellisesti.
 • Laadit yrityksen strategiaan perustuen työmaan tai vastuullasi olevan yksikön kirjallisen toimintasuunnitelman vuodeksi tai työmaan keston ajaksi. Organisoit ja johdat työmaata suunnitelman perusteella.
 • Teet neljännesvuosittain johtopäätöksiä toiminnan kehittämiseksi ja kehität myös omaa johtajuuttasi suunnitelmallisesti eri analyysityökalujen avulla.
 • Hallitset talouden suunnittelun ja johtamisen.
 • Hallitset kirjallisen ja suullisen viestinnän.

Valinnaiset osat

Strategiatyön johtaminen

 • Osoitat ammattitaitosi esimerkiksi työmaan käynnistämisen yhteydessä tehtävällä henkilöstösuunnitelmalla.
 • Kehität ja johdat henkilöstöä, ja suunnittelet ja johdat henkilöstöjohtamisen projektin, jonka tuloksia seurataan ja dokumentoidaan.

Projektin johtaminen

 • Osoitat ammattitaitosi esimerkiksi arvioimalla ja johtamalla vastuullasi olevan työmaan tai yksikön toimintaa ja asiakkuuksia sisäiset ja ulkoiset asiakkaat huomioiden.
 • Suunnittelet ja johdat esimerkiksi asiakaspalveluun tai yritysasiakkuuksien johtamiseen liittyvän kehittämisprojektin, jonka tuloksia seurataan ja dokumentoidaan.

Työyhteisön kehittämisen johtaminen

 • Arvioit ja johdat vastuualueesi tuotantotoimintaa
 • Suunnittelet ja johdat tuotannon johtamiseen liittyvän kehittämisprojektin, esimerkiksi aikataulunhallinnan kehittämisprojektin tai tuotannon laadunhallintaan liittyvän projektin, jonka tuloksia seurataan ja dokumentoidaan.

Verkostojen johtaminen

 • Arvioit ja johdat verkostotoimintaa.
 • Suunnittelet ja johdat verkostotoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvän kehittämisprojektin. Esimerkiksi suunnitteluttamisen tai alihankintatoiminnan kehittämiseen projektin, jonka tuloksia seurataan ja dokumentoidaan luotettavasti.

Tutkinnon voi yhdistää Projektipäällikkö RATEKO PRO – tai Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -opintoihin. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET -tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto ja se tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

 

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: Kysy seuraava toteutus

Hinta:

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Seuraava toteutus kevät-syksy 2020 Vantaalla

Peruutusehdot:

Lisätietoja
Panu Tuominen

tuotepäällikkö koulutuskoordinaattori
044 595 6617
panu.tuominen@rateko.fi