Rakennusalan tuotantojohtaja RTJ

Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -koulutuksessa kehität ammattitaitoasi ja saat uusien tietojen, taitojen ja osaamisen myötä vankan ammatillisen osaamisperustan tuotantojohdon ja ylemmän esimiestason avaintehtävien menestykselliseen hoitamiseen. RTJ-koulutusohjelman yhteydessä on mahdollista suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET.

Kohderyhmä

RTJ-koulutusohjelma on räätälöity rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

8 jaksoa ja 16 kouluttajaa

RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA
15.-16.12.2020

 • Suunnittelupalvelujen hankintamenettely
 •  Suunnitteluohjelman laadinta
 •  Rakennushankkeen projektiaikataulutus
 • Urakkasopimus, YSE-sopimus, vastuut ja velvoitteet, lisä- ja muutostyöt,
  kokoukset ja toimitukset

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN II, VIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT
17.-18.11.2020

 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen ja toimintaympäristö merkitys
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, vuorovaikutuskäyttäytymisen kriittinen arviointi, 360-profiilin tulkinta
 • Miksi viestintä epäonnistuu niin usein?
 •  Viestinnän mahdollisuudet
 • Organisaation sisäisen viestinnän keinot ja kanavat
 • Neuvottelu vai kokous?
 • Kriisiviestintä

RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA
15.-16.12.2020

 • Suunnittelupalvelujen hankintamenettelu
 • Suunnitteluohjelman laadinta
 • Rakennushankkeen projektiaikataulutus
 • Urakkasopimus, YSE-sopimus, vastuut ja velvoitteet, lisä- ja muutostyöt, kokoukset ja toimitukset

RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNON HALLINTA
19.-20.1.2021

 • Ajankohtaista rakentamisesta
 • Yhteistoiminta tuotannon johtamisessa
 • Turvalliseen työskentelyyn johtaminen
 • Tuotannon kokonaishallinta
 • Rakennushankkeen laadunhallinta
 • Hankkeen ajallinen ohjaus
 • Projektin johtaminen käytännössä

ARVOT, ASIAKKUUS, VERKOSTOT JA MARKKINOINTI, TALOTEKNIIKAN HALLINTA RAKENTAMISESSA, TIETOMALLINNUS
16.-17.2.2021

 • Arvot käyttäytymistä ohjaavana voimana
 • Asiakkuus ja verkostot
 • Asiakassuhteen luominen ja säilyttäminen
 • Rakennusyrityksen tuotantojohtajan markkinointisuunnitelma
 • Talotekniikan hallinta rakentamisessa
 • Tietomallintaminen rakennusprojektiss

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN III – TYÖSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ, RAKENNUSHANKKEEN TALOUS I – YRITYSTALOUs
16.-17.3.2020

 • Työsuhdelainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen
 • YT-neuvottelut, työvoiman vähentäminen suhdannevaihteluissa, työsuhteen päättäminen
 • Työsopimuksen solmiminen, työsuhteiden keskeisimmät ehdot
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Tilinpäätöksen ja tuloksen tulkinta
 • Kassavirtalaskelma ja maksuvalmius
 • Rahoituksen ja maksuliikenteen hallinta
 • Kilpailukyky ja kannattavuus

RAKENNUSHANKKEEN TALOUS II – RAKENTAMISTALOUS, RAKENTAMISEN SOPIMUSJURIDIIKKA II
13.-14.4.2020

 • Ajankohtaista rakentamisen taloudesta
 • Rakennushankkeen kustannusohjauksen kokonaisuus
 • Rakennuskustannusten arvioinnin menettely
 • Kustannus- ja tavoitearviot
 • rakennushankkeen perinteinen kustannusohjaus
 • Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu (ns. TVD-prosessi)
 • Lisä- ja muutostyölaskenta
 • Sivu-urakan alistaminen
 • Suunnittelu- ja valvontasopimukset
 • Materiaalihankinnat
 • Rakentamisen ympäristökysymykset
 • Rakentamisen olosuhdehallinta

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN IV – KEHITTYMISEN SEURANTA, TYÖHYVINVOINTI, TENTTI JA KURSSIN PÄÄTÖS
11.-12.5.2020

 • Syväjohtamisen mallin ydinasioiden kertaus
 • Toistoprofiili, kehittymisen seuranta ja raportointi
 • Uusien tavoitteiden asettaminen uuden kehityssuunnitelman muodossa
 • Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien esittely
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen
 • Lopputentti

Kouluttajat

 • Tommi Kinnunen, toimitusjohtaja, Deep Leed Oy
 • Marko Koskela, konsultti, Business Canvas Solutions Oy
 • Minna Ruolanto, viestinnän asiantuntija
 • Minna Lindholm, yliopettaja, Metropolia AMK
 • Paavo Mattila, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Jani Kemppainen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Tarja Mäki, projektipäällikkö, Mittaviiva Oy
 • Anssi Koskenvesa, toimitusjohtaja, Mittaviiva Oy
 • Hannu Martikainen, projektinjohtaja, Ramboll Oy
 • Timo Lehtoviita, rakennustekniikan lehtori, Saimia AMK
 • Timo Suonsyrjä, talousjohtaja, Hartela-yhtiöt Oy
 • Jouni Vihmo, pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT
 • Juha-Matti Junnonen, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
 • Mirja Vepsäläinen, suunnittelupäällikkö, Vahanen Environment Oy
 • Peteri Mannonen, asiantuntija, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
 • Jussi Kirjavainen, fysioterapeutti, Gymstick Wellbeing

Rakennusalan tuotantojohtaja RTJ -koulutuksen esite>>

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ on ammatillista täydennyskoulutusta. Ohjelman suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE Oy:n työpäällikön ja projektipäällikön pätevyyttä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 20.10.2020

Paikka: Vantaa

Hinta: 7250 €

Ilmoittaudu viimeistään: 6.10.2020

Lisätiedot:

Lähipäivät: 20.-21.10.2020, 17.-18.11.2020, 15.-16.12.2020, 19.-20.1.2021, 16.-17.2.2021, 16.-17.3.2021, 13.-14.4.2021, 11.-12.5.2021

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Panu Tuominen

tuotepäällikkö koulutuskoordinaattori
044 595 6617
panu.tuominen@rateko.fi