Rakennusalan tuotantojohtaja RTJ

Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -koulutuksessa kehität ammattitaitoasi ja saat uusien tietojen, taitojen ja osaamisen myötä vankan ammatillisen osaamisperustan tuotantojohdon ja ylemmän esimiestason avaintehtävien menestykselliseen hoitamiseen. RTJ-koulutusohjelman yhteydessä on mahdollista suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET.

Kohderyhmä

RTJ-koulutusohjelma on räätälöity rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

8 jaksoa ja 16 kouluttajaa

HENKILÖSTÖ- JA SYVÄJOHTAMINEN, LIIKETOIMINTAJOHTAMINEN JA STRATEGIATYÖ

 • Syväjohtamisen malli henkilöstöjohtamisen menestystekijänä
 • Yleiset tavoitteet
 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen
 • Toimintaympäristö
 • Työyhteisöviestinä
 • Strateginen johtaminen ja suunnittelu
 • Menestystekijöiden määrittäminen asiakasvetoisesti ja tehokkuusvetoisesti
 • Strategian toteuttamisen haasteet, muutosten johtaminen
 • Strategian jalkauttaminen

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN II, VIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT

 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen ja toimintaympäristö merkitys
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, vuorovaikutuskäyttäytymisen, kriittinen arviointi, 360-profiilin tulkinta
 • Miksi viestintä epäonnistuu niin usein?
 • Viestinnän mahdollisuudet
 • Organisaation sisäisen viestinnän keinot ja kanavat
 • Neuvottelu vai kokous?
 • Kriisiviestintä

RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA

 • Suunnittelupalvelujen hankintamenettely
 • Suunnitteluohjelman laadinta
 • Rakennushankkeen projektiaikataulutus
 • Urakkasopimus, YSE-sopimus, vastuut ja velvoitteet, lisä- ja muutostyöt, kokoukset ja toimitukset

RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNON HALLINTA

 • Ajankohtaista rakentamisesta
 • Yhteistoiminta tuotannon johtamisessa
 • Turvalliseen työskentelyyn johtaminen
 • Tuotannon kokonaishallinta
 • Rakennushankkeen laadunhallinta
 • Hankkeen ajallinen ohjaus
 • Projektin johtaminen käytännössä

ARVOT, ASIAKKUUS, VERKOSTOT JA MARKKINOINTI, TALOTEKNIIKAN HALLINTA RAKENTAMISESSA, TIETOMALLINNUS

 • Arvot käyttäytymistä ohjaavana voimana
 • Asiakkuus ja verkostot
 • Asiakassuhteen luominen ja säilyttäminen
 • Rakennusyrityksen tuotantojohtajan markkinointisuunnitelma
 • Talotekniikan hallinta rakentamisessa
 • Tietomallintaminen rakennusprojektissa

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN III – TYÖSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ, RAKENNUSHANKKEEN TALOUS I – YRITYSTALOUS

 • Työsuhdelainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen
 • YT-neuvottelut, työvoiman vähentäminen suhdannevaihteluissa, työsuhteen päättäminen
 • Työsopimuksen solmiminen, työsuhteiden keskeisimmät ehdot
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Tilinpäätöksen ja tuloksen tulkinta
 • Kassavirtalaskelma ja maksuvalmius
 • Rahoituksen ja maksuliikenteen hallinta
 • Kilpailukyky ja kannattavuus

RAKENNUSHANKKEEN TALOUS II – RAKENTAMISTALOUS, RAKENTAMISEN SOPIMUSJURIDIIKKA II

 • Ajankohtaista rakentamisen taloudesta
 • Rakennushankkeen kustannusohjauksen kokonaisuus
 • Rakennuskustannusten arvioinnin menettelyt
 • Kustannus- ja tavoitearviot
 • Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu (ns. TVD-prosessi)
 • Lisä- ja muutostyölaskenta
 • Sivu-urakan alistaminen
 • Suunnittelu- ja valvontasopimukset
 • Materiaalihankinnat
 • Rakentamisen ympäristökysymykset
 • Rakentamisen olosuhdehallinta

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN IV – KEHITTYMISENSEURANTA JA TYÖHYVINVOINTI

 • Syväjohtamisen mallin ydinasioiden kertaus
 • Toistoprofiili, kehittymisen seuranta ja raportointi
 • Uusien tavoitteiden asettaminen uuden kehityssuunnitelman muodossa
 • Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien esittely
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen
 • Koulutuksen lopputentti

Kouluttajat

 • Tommi Kinnunen, toimitusjohtaja, Deep Lead Oy
 • Marko Koskela, konsultti, Business Canvas Solutions Oy
 • Minna Ruolanto, viestinnän asiantuntija
 • Minna Lindholm, yliopettaja, Metropolia AMK
 • Paavo Mattila, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Jani Kemppainen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Tarja Mäki, projektipäällikkö, Mittaviiva Oy
 • Anssi Koskenvesa, toimitusjohtaja, Mittaviiva Oy
 • Hannu Martikainen, projektinjohtaja, Ramboll Oy
 • Timo Lehtoviita, rakennustekniikan lehtori, Saimia AMK
 • Jouni Vihmo, pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT
 • Juha-Matti Junnonen, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
 • Mirja Vepsäläinen, suunnittelupäällikkö, Vahanen Environment Oy
 • Petri Mannonen, asiantuntija, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
 • Tuomas Honkamäki, Senior Manager, Greenstep Academy

 

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ on ammatillista täydennyskoulutusta. Ohjelman suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE Oy:n työpäällikön ja projektipäällikön pätevyyttä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka:

Hinta:

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja
Janne Mäenpää

projektipäällikkö
050 342 7832
janne.maenpaa@rateko.fi