Rakennusalan tuotantojohtaja RTJ

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ on vakiinnuttanut asemansa ammatillisena lisä- ja täydennyskoulutuksena rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville henkilöille. RTJ-koulutuksessa kehität ammattitaitoasi tuotannon johtamisesta ja saat osaamista ylemmän esimiestason avaintehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Liiketoiminnan ja tuotannon johtamisen sekä oman johtajuuden osaamisen kehittymistä ohjataan, syvennetään ja arvioidaan aktiivisesti koko koulutuksen ajan. Rakennusalan tuotantojohtaja RTJ -koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE Oy:n työpäällikön ja projektipäällikön pätevyyttä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville henkilöille. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää kahdeksan kahden päivän lähivalmennusjaksoa (yht. 16 päivää), seitsemän (7) omiin työtehtäviin liittyvää välitehtävää, itsenäistä opiskelua ja lopputentin. 

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN I – SYVÄOSAAMINEN, LIIKETOIMINNAN JA TUOTANNON JOHTAMINEN JA STRATEGIATYÖ 

 • Syväjohtamisen malli henkilöstöjohtamisen menestystekijänä 
 • Menestystekijöiden määrittäminen asiakas- ja tehokkuusvetoisesti 
 • Strategian tasoja organisaatioissa ja kilpailustrategiajäsennyksiä 
 • Rakennustuotannon strateginen johtaminen ja suunnittelu 
 • Strategian toteuttamisen haasteet, laadinta, muutosten johtaminen ja jalkauttaminen 

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN II, VIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT 

 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen ja toimintaympäristö merkitys 
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, vuorovaikutuskäyttäytymisen kriittinen arviointi, itsensä ja työyhteisön johtaminen, 360-profiilin tulkinta 
 • Neuvottelutaidot ja hyvät neuvottelutavat 
 • Konfliktien käsittely 
 • Neuvottelu vai kokous 
 • Monikulttuurisuuden välinen viestintä ja vaikutukset johtamiseen  
 • Viestinnän haasteet 

RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA 

 • Suunnittelupalvelujen hankintamenettely 
 • Suunnitteluohjelman laadinta 
 • Rakennushankkeen projektiaikataulutus 
 • Urakkasopimus, YSE-sopimus, vastuut ja velvoitteet, lisä- ja muutostyöt, kokoukset ja toimitukset 

RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNON HALLINTA 

 • Ajankohtaista rakentamisesta  
 • Yhteistoiminta tuotannon johtamisessa 
 • Turvalliseen työskentelyyn johtaminen 
 • Tuotannon kokonaishallinta 
 • Rakennushankkeen laadunhallinta 
 • Hankkeen ajallinen ohjaus 
 • Projektin johtaminen käytännössä 

ARVOT, ASIAKKUUS, VERKOSTOT JA MARKKINOINTI, KIRA ALAN TIETO- JA KYBERTURVALLISUUS 

 • Arvot käyttäytymistä ohjaavana voimana 
 • Asiakkuus ja verkostot 
 • Asiakassuhteen luominen ja säilyttäminen 
 • Rakennusyrityksen tuotannon markkinointisuunnitelma 
 • Rakennusten ja kiinteistöjen tieto- ja kyberturvallisuus 

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN III – TYÖSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ, RAKENNUSHANKKEEN TALOUS I 

 • Työsuhdelainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen 
 • YT-neuvottelut, työvoiman vähentäminen suhdannevaihteluissa, työsuhteen päättäminen 
 • Työsopimuksen solmiminen, työsuhteiden keskeisimmät ehdot 
 • Rakennushankkeen kustannusohjauksen kokonaisuus 
 • Rakennuskustannusten arvioinnin menettelyt 
 • Kustannus- ja tavoitearviot 
 • Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu 
 • Lisä- ja muutostyölaskenta 

RAKENNUSHANKKEEN TALOUS II, RAKENNUSLIIKKEEN JA TUOTANNON YMPÄRISTÖJOHTAMINEN  

 • Tuloslaskelma ja tase 
 • Tilinpäätöksen ja tuloksen tulkinta 
 • Kassavirtalaskelma ja maksuvalmius, ennustaminen, valvonta ja ohjaus 
 • Rahoituksen ja maksuliikenteen hallinta, päätöksenteko rahavirtojen hallinnan kautta 
 • Kilpailukyky ja kannattavuus 
 • Rakennustuotannon ympäristöjohtaminen 
 • Rakentamisen ympäristökysymykset 
 • Rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuus, olosuhdehallinta 

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN IV – KEHITTYMISENSEURANTA JA TYÖHYVINVOINTI, SOPIMUKSET, LOPPUTENTTI 

 • Syväjohtamisen mallin ydinasioiden kertaus 
 • Toistoprofiili, kehittymisen seuranta ja raportointi 
 • Uusien tavoitteiden asettaminen uuden kehityssuunnitelman muodossa 
 • Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien esittely 
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen 
 • Materiaalihankinnat 
 • Konsultti- ja suunnittelusopimukset 
 • Sivu-urakan alistaminen 
 • Koulutuksen lopputentti 

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä sinulla on mahdollisuus hakea FISE Oy:n työpäällikön ja projektipäällikön pätevyyttä 

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: Seuraava toteutus keväällä 2025

Hinta:

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa. Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa erässä. 

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja
Laura Kokko

koulutusasiantuntija
050 350 5545
laura.kokko@rateko.fi