Visuaalinen materiaali tehostaa oppimista – ePerehdytys päivittyy syyskuussa 2024

RATEKO julkaisee syyskuussa 2024 jo kahdeksannen version ePerehdytyksestä. Tänä vuonna teemme vuodesta 2017 käytössä olleeseen koulutukseen aiempaa suuremman päivityksen. Rakennustyömaan yleisiin työturvallisuusasioihin keskittyvän verkkokoulutuksen ulkoasu muuttuu, asioiden esittämistapa ja visuaalisuus uudistuu, saavutettavuuteen kiinnitetään lisää huomiota ja kieliversiot päivitetään.

Sisältö on aina oppimateriaalin tärkein asia, mutta asioiden esitystapa vaikuttaa oppijan motivaatioon ja siihen, miten hyvin asiat jäävät mieleen.  Päivittyvässä ePerehdytys -koulutuksessa oppijaa aktivoidaan kuvin ja muilla keinoilla, jotta opittu tieto päätyy paremmin pitkäkestoiseen muistiin. Kuvat helpottavat asioiden läpikäymistä ja parantavat asioiden muistamista, ja niillä on myös tärkeä rooli kommunikaation rikastamisessa, tunnelman luomisessa ja monimuotoisuuden esille tuomisessa.

Kuvien ja visuaalisuuden lisäksi ePerehdytyksen päivityksessä on panostettu sisällön omaksumiseen. Sisältö on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin niiden hahmottaminen ja sisäistäminen on entistä helpompaa. Myös saavutettavuus otetaan huomioon aiempaa vahvemmin. Sivujen, kuvien ja muiden elementtien väreissä on riittävä kontrasti ja materiaalissa hyödynnetään kuvasymboleita muiden elementtien ohella. 

ePerehdytyksen 8.0 -versiossa oman oppimisen etenemistä on entistä helpompi seurata. Oppijalla on hallinta oppimisprosessista ja hän näkee koko ajan, kuinka paljon hänellä on vielä tehtävää tai kuinka suuri osa aktiviteetistä on jo suoritettu. 

Omalla äidinkielellä opiskeltuna rakennustyömaan yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat jäävät mieleen ja  ePerehdytys on tarjoilla jatkossakin 11 eri kielellä. Olemme käyneet kaikki kieliversiot läpi ja koulutusmateriaalista ja tenteistä on tehty uudet käännökset. Näin varmistamme, että termit ja sanasto ovat linjassa läpi koulutuksen. Syyskuussa julkaistavassa päivityksessä kaikkiin kieliversioihin on lisätty puhuttu ääni, mikä vahvistaa sisällön saavutettavuutta ja toiminnallista oppimista.   

ePerehdytykseen lisätty visuaalisuus 

  • auttaa sisällön mieleen painamista 
  • motivoi ja innostaa opiskelemaan 
  • rikastaa kommunikaatiota 
  • luo tunnelmaa 
  • keventää asiasisältöä 
  • selkeyttää etenemistä ja luo hallinnan tuntua 
  • parantaa saavutettavuutta. 

ePerehdytys on helppokäyttöinen verkkokoulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Se päivittyy syyskuussa 2024. Seuraa viestintäkanaviamme!

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen
tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
0400 464 828, mirva.jaaskelainen@rateko.fi