Työmailla kannattaa nostaa perehdytys pöydälle 

Työntekijän saapuessa uudelle työmaalle mikään ei ole yhtä tärkeää kuin turvallisuuteen ja työmaan pelisääntöihin perehdyttäminen. Asiasta kannattaa työmailla nyt keskustella, kun rakennusalalle on jo jonkin aikaa ollut tarjolla perehdyttämisen uusi mallikin, ePerehdytys. 

LTQ Partnersin Janne Ritola on juuri päättänyt perehdytystilaisuuden rakennusliike Firan Atlantinkatu 10 – 12:n kolmen asuinkerrostalon ja 179 asunnon työmaalla Helsingin Jätkäsaaressa. Perehdytettävänä oli joukko venäjää äidinkielenään puhuvia työntekijöitä. 

Kun uusi työntekijä saapuu työmaalle, pitää hänet perehdyttää. Työsuojelulainsäädännössä on siitä useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä. Vastuu perehdyttämisestä on nimenomaan työnantajalla, ja työmaalla pitää sopia mikä taho siitä vastaa. Erilaisia tapoja ja tyylejä perehdyttämiseen on kuitenkin paljon, yrityksestä ja työmaasta riippuen.   

Osa perehdytyksestä etukäteen 

”Onneksi käytössä oli Firan oma venäjänkielinen perehdytysmateriaali ja porukan nokkamies puhui suomea, hän tulkkasi muille, kun täydensin ja päivitin asioita esimerkiksi aluesuunnitelmasta”, Ritola kertoo. Kieliongelma on työmaaperehdytyksistä yleisemminkin tuttu, moni ulkomainen työntekijä taitaa vain oman äidinkielensä. 

Ritolankin työtä olisi huomattavasti helpottanut, jos venäjää puhuvalla työroikalla olisi ollut työmaalle saapuessaan osa perehdytyksestä jo valmiiksi suoritettuna. Se on ollut mahdollista jo noin vuoden ajan ePerehdytyksen avulla, jonka jokainen työmaalle saapuva voi suorittaa etukäteen verkossa omalla äidinkielellään. 

Aikaa oman mestan erityispiirteisiin

ePerehdytys on voimassa aina vuoden kerrallaan. Sen avulla opiskellaan ja tentitään työturvallisuuden yleiset asiat, ja paikan päällä voidaan keskittyä perehdyttämään työmaan ja oman mestan erityispiirteisiin. 

Esimerkiksi Jätkäsaaressa työmaan sijainnin vuoksi pitää tietyt asiat turvallisuudessa erityisesti kaikkien työmaalla työskentelevien huomioida. 

”Tämä on tuulinen työmaa, mikä on tärkeä tieto esimerkiksi katolle vedeneristystöihin meneville porukoille. Tavaroita ei voi varastoida totutulla tavalla tuulen vuoksi. Talvella holvi on jäässä ja liukas ja kun siihen lisätään kova tuuli, on kasassa vaarallinen yhdistelmä. Lisäksi täällä Jätkäsaaressa työmaan ympäristön vilkas liikenne pitää osata huomioida, työmaalla on kaksi torninosturia ja mittavat julkisivumuuraukset tehdään mastolavoilla”, Ritola luettelee muutamia perehdyttäville kerrottavia työmaan erityispiirteitä. 

Korkealla katolla meren läheisyydessä pitää ottaa huomioon, että tuuli voi tarttua esineisiin kohtalokkain seurauksin.

Jokainen omanlaisensa perehdytettävä 

”Olen tehnyt kolmisen vuotta työnjohto- ja nokkamiehen hommia. Tämä on ensimmäinen työmaa, jossa vedän perehdytystilaisuuksia.  Perehdytyskertoja on tähän päivään mennessä ollut noin 60 ja tämä alkaa mennä jo sujuvasti”, Ritola toteaa 

Vasta osalla perehdytykseen Jätkäsaaren työmaalle saapuneista on ollut ePerehdytys suoritettuna. Ritola itse on sen suorittanut, samoin kuin työmaan vastaava mestari Olli Hatakka.  Rakennusalan vielä melko uusi perehdytysmalli saa miehiltä paljon kiitosta. 

Kun ePerehdytys on kaikille samanlainen ja rakennustyömaita varten räätälöity, työmaa myös tietää, mitkä turvallisuuden yleiset seikat sen suorittanut henkilö jo tietää. Näin se voi arvioida, minkä tyylistä perehdytystä pitää antaa työmaalla sen päälle, ja keskittyä enemmän itse siihen. 

”Perehdytyksessä pitää aina huomioida jokainen perehdytettävä erikseen. Esimerkiksi onko kyseessä kokematon henkilö. Silloin perehdytyksen työmaalle pitää olla perusteellisempi”, Hatakka ja Ritola sanovat. 

Myös se, että perehdytettävä voi suorittaa perehdytyksen omalla äidinkielellään, on molempien mielestä ratkaisevan tärkeä tekijä turvallisuuden parantamisessa. ePerehdytyksessä valittavana on kahdeksan eri kieltä. 

Perehdytyskin muuttuu 

Turvallisuutta pitää viedä rakennusalalla eteenpäin määrätietoisesti ja sinnikkäästi. Sen tietää hyvin Firan turvallisuusasiantuntija Teemu Latva. Perehdytykseen pitää satsata. 

”Suojalasit alkavat olla nyt työmailla kaikilla päässä, mutta tuntuu että monet asiat vievät kymmenen vuotta ennen kuin ne muuttuvat käytännöiksi”, hän pohtii. Eikä Latvalan mukaan muutosta tapahdu, ellei asioita valvota järjestelmällisesti. 

Yhteisellä rakennustyömaalla perehdyttämisen tarkoituksena on antaa työmaalle tulevalle työntekijälle tietoa turvallisuuden yleisistä pelisäännöistä. Jokaisella työmaalla on lisäksi omat erityispiirteensä ja vaaratekijänsä. Rakennusalalla oli jo pitkään koettu turhauttavana, että nämä turvallisuuden samat yleiset asiat käydään läpi joka kerta, kun työntekijä saapuu uudelle työmaalle. Juuri sen vuoksi koko rakennusala lähti yhdessä parisen vuotta sitten kehittämään uutta ePerehdytystä. 

Osaaminen tarkistettavissa

Firan Jätkäsaaren kolmen kerrostalon työmaalla tulee työskentelemään kaikkiaan noin tuhat työntekijää ja jokainen pitää erikseen perehdyttää. Ennen työnjohtaja hoiti perehdytyksen, mikä oli pois hänen muusta työajastaan. 

”Työnjohtaja pääset keskittymään omaan tekemiseensä paremmin, kun ei tule koko ajan keskeytyksiä. Siksi olemme ottaneet tällekin työmaalle oman resurssin hoitamaan työmaan kaikki perehdytykset. TR-mittaukset ja muut työturvallisuusasiat kuuluvat myös Jannen tehtäviin, samoin kuin logistiikan hoito”, Hatakka selventää ja kehuu, kuinka hyvin järjestely on työmaalla toiminut. 

Kun työmaalle saapuu ePerehdytyksen suorittanut henkilö, on suoritus helppo tarkistaa, mikäli henkilöllä on käytössään Valttikortti. Suoritus voidaan tarkistaa suoraan yrityksen omasta toiminnanohjausjärjestelmästä, Latva täydentää.

Perehdytystapaan kannattaa panostaa. Atlantinkadun 179 asunnon työmaalla tullaan perehdyttämään kaikkiaan yli tuhat työntekijää.

Siirtymävaihe käynnissä 

Uusi varta vasten rakennusalalle räätälöity ePerehdytys on myös voinut synnyttää hämmennystä, etenkin jos yrityksen omaa, jo pitkään käytössä ollutta perehdytysmallia on pidetty hyvänä. Tällainen tilanne on myös Firassa, jonka oma perehdytys voidaan suorittaa kolmella eri kielellä. Siitä huolimatta yrityksessä kuitenkin nähdään järkevänä siirtyä käyttämään koko alan yhteistä ePerehdytystä turvallisuuden yleisten asioiden perehdyttämisessä. 

Myös monet erilaiset kurssit ja kortit saattava aiheuttaa alalla hämmennystä. Työmaalla LVI-urakkaa vetävä Skanskan projektipäällikkö Sampsa Lepistöä uusi ePerehdytys kiinnostaa myös. Hän ei toivo alalle yhtään lisää päällekkäistä turvallisuuskoulutusta, sillä Skanskan asentajat joutuvat jo nyt suorittamaan neljäkin eri kurssia. ePerehdytystä hän pitää kuitenkin hyvänä, sillä sen avulla voidaan tehokkaammalla tavalla korvata osa perinteisestä perehdytyksestä. Hän Lepistö uskoo sen sopivan aluksi etenkin Skanskan omien alihankintayritysten käyttöön. 

Tieto lisää turvallisuutta

Uuden ePerehdytyksen ja rakentajille tutumman turvallisuuskortin keskinäinen rooli mietityttää monia. Työturvallisuuskorttikoulutus on kuitenkin edelleen oma koulutuksensa, kun taas ePerehdytys on alan yhteinen työturvallisuuden ennakkoperehdytys työmaaolosuhteisiin.  

Firan Latva ja Hatakka puolestaan kokevat ne erilaisina koulutuksina. Yhtenä tärkeimpänä erona he pitävät sitä, että ePerehdytyksen aineisto on suunniteltu erityisesti rakennustyömaita varten. Siihen on poimittu mukaan keskeiset asiat nimenomaan rakennustyömaan turvallisuuden kannalta. 

ePerehdytyksen suorituksen jälkeen työmailla voidaan keskittyä paremmin tärkeään työmaahan perehdyttämiseen – työmaahan on siitä erikoinen työympäristö, että se muuttuu päivittäin. 

Olli Hatakka (edessä), Janne Ritola ja Teemu Latva sekä Firan infoseinä, joka pursuaa työturvallisuustietoa.

Teksti ja kuvat: Tommi Ahlberg
Juttu julkaistu Jokka-lehdessä