Työmaaohjaaja – Maksuton koulutus ohjaamiseen ja perehdyttämiseen

 

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö ja työpaikkaohjaaja on työssä tapahtuvan oppimisen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Työpaikkaohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijaa niin, että opiskelija pystyy yhdistämään tietopuolisen koulutuksen ja käytännön työtehtävät. Rakennusalan työmaaohjaukseen keskittyvä koulutus antaa kattavat eväät opiskelijan ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Koulutus antaa hyvän pohjan harjoittelijoiden, kausityöntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen. Se on myös hyödynnettävissä yleisesti työntekijöiden ohjaamisessa ja palautteen antamisessa.

Koulutuksen kohderyhmä

 • Työpaikkaohjaajat, työpaikkaohjaajaksi aikovat
 • Perehdyttäjät
 • Lähiesimiehet, työnjohtajat
 • Pienyrittäjät, yrittäjät
 • Kaikki, jotka ovat tekemisissä työpaikallaan esim. työssä oppijan, oppisopimusopiskelijan tai työelämäjaksolla olevan ohjaamisen kanssa

Koulutuksen sisältö

 • Työelämän merkitys ammattilaiseksi kasvamisessa
 • Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät
 • Tutkinnon perusteet
 • Osaamisen arviointi
 • Perehdyttäminen ja palaute
 • Opiskelijan osaamisvalmiudet ja erilaiset oppijat
 • Omaan työhön tai työyhteisön työmaaohjaukseen/perehdyttämiseen liittyvä kehittämistehtävä.  

Koulutukseen kuuluu 1 lähipäivä Espoossa ja ½ päivän mittainen kehittämistehtävien purku verkossa. Koulutus on maksuton. Koulutus järjestetään samansisältöisenä kolmesti:

Syyskuun koulutus
Koulutuspäivä 22.9. Espoossa ja tehtävän purku verkossa 1.10. Ilmoittautuminen

Lokakuun koulutus
Koulutuspäivä 27.10. Espoossa ja tehtävän purku verkossa 5.11. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kirsi-Marja Elg
koulutuskoordinaattori
050 3255 868
kirsi-marja.elg@rateko.fi