Tule testaamaan ja pilotoimaan RAKI-koulutusta

RAKI – Rakentaminen ja kiertotalous koulutus

 • Konkretisoi vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset rakentamisessa.
 • Kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen.
 • Kehittää alalla työskentelevien ja alalle suuntaavien opiskelijoiden osaamista.

Testaaminen ja pilotointi

 • Osia testataan syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.
 • Voit testata vain yhden moduulin, tai kaikki 5 – 7 moduulia.
 • Testaaminen ja palautteen antaminen vie aikaa noin 20-40 min koulutusmoduulista riippuen.
 • Tarkempi testausaikataulu ilmoitetaan testaamiseen ilmoittautuneille marraskuussa.

Palkkioksi testaamisesta kosteudenhallinta- ja sisäilmaosaamista

Kiitoksena testaamisesta tai testaamisen organisoinnista oppilaitoksessa, voit osallistua maksutta valitsemaasi webinaariin.  Maksutonta webinaaria ei anneta oppilaitosten oppilaille.

 • Työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan ohjaus ja valvonta / Suojaaminen 17.11. klo 9.00-13.00
  Koulutuksessa perehdytään kuinka työmaatoteutuksen kosteudenhallintaa suunnitellaan ja ohjataan sekä sen laadunvarmistukseen.
 • Työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan ohjaus ja valvonta / Kuivuminen 18.11. klo 9.00-17.00
  Koulutuksessa syvennytään työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan ohjaukseen ja valvontaan sekä kuivumisolosuhteiden hallintaan.
 • Käyttöönottovaiheen kosteudenhallinnan ohjaus ja valvonta 24.11. klo 9.00-14.00
  Koulutuksessa perehdytään käyttöönottovaiheen kosteudenhallinnan ohjaukseen, valvontaan ja ylläpitoon.
 • Lattiapäällystevauriot  15.12. klo 9.00-12.00
  Koulutuspäivässä perehdytään lattiapäällysteiden vaurioihin, tutkimiseen ja korjaamiseen.
 • Haihtuvien ja orgaanisten yhdistelmien (VOC) mittaus ja analysointi 15.12. klo 13.00-17.00
  Koulutuspäivässä perehdytään sisäilmastoon ja materiaalien emissioon sekä mittaus- ja analyysimenetelmiin.
 • Sisäilmaongelmia aiheuttavat pölyt, kuidut ja hiukkaset 16.12. klo 9.00-12.00
  Koulutuksessa perehdytään sisäilmaongelmia aiheuttaviin komponentteihin; pölyt, kuidut, hiukkaset ja asbesti.
 • Ilmanvaihdon kemialliset emissiot 16.12. klo 13.00-16.00
  Koulutuspäivässä perehdytään ilmanvaihdon kemiallisiin päästöihin ja ilmanlaadun muutoksiin.

Ilmoittaudu testaajaksi ja valitse palkkioksi webinaari>>

Lisätiedot

Anni Autere-Kesti, anni.autere-kesti@rateko.fi, 044 277 7140
Ulla-Mari Pasala, ulla-mari.pasala@rateko.fi, 0400 956 557