Jäsenkoulutukset 2023

Talonrakennusteollisuus ry järjestää maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Webinaarit ovat maksuttomia Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Tilaisuudet nauhoitetaan ja tallenteet ovat nähtävissä tällä sivulla.

Tule mukaan kehittämään osaamistasi!

Tulevat webinaarit

Tilaajavastuulain soveltaminen/ulkomaiseen työvoimaan liittyvät tarkastus- ja valvontavelvollisuudet työmailla sekä kevytyrittäjyys 25.10.2023 klo 9.00-11.00
Vastaava lakimies Ville Wartiovaara käy lävitse valvonta- ja tarkastusvelvoitteita tilaajavastuulain sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Työnantajalla, työn tilaajalla ja pääurakoitsijalla on lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman sekä yritysten osalta. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä sekä annettaan ohjeita, millä tavoin voidaan torjua harmaata taloutta sekä luvatonta työvoimaa työmailla. Lisäksi käsitellään kevytyrittäjiin liittyviä vastuukysymyksiä. Ilmoittaudu viimeistään 24.10. Ilmoittadu

Työsopimuksen solmiminen – työsuhteen ehdot ja työnantajan direktio-oikeus 31.10.2023 klo 9.00-11.00
Työsopimuksen laatiminen voi toisinaan aiheuttaa haasteita. Koulutuksessa käsitellään käytännön tasolla huomioon otettavia seikkoja työsopimusta solmittaessa. Lisäksi koulutuksessa perehdytään työsuhteen ehtojen määräytymiseen laajemmin sekä työnantajan työnjohto-oikeuden rajoihin. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 30.10. Ilmoittaudu

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 15.11.2023 klo 8.30-10.00
Tarkempi aihekuvaus lähempänä tilaisuutta. Kouluttajana toimii Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 14.11. Ilmoittaudu

Hankintalakikoulutus 28.11.2023 klo 9.00-11.00
Koulutus antaa viimeisintä tietoa tarjoajien soveltuvuutta koskevista vaatimuksista, tarjouksen tekemisestä sekä hankintapäätökseen ja muutoksenhakuun vaikuttavista asioista. Kouluttajana Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 27.11. Ilmoittaudu

Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvasta syystä 29.11.2023 klo 9.00-12.00
Koulutuksessa syvennytään erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, päättämiskynnyksen ylittymiseen sekä päättämisprosessiin. Milloin työntekijää on varoitettava? Mitä eroa on työsopimuksen irtisanomisella ja purkamisella? Miten työsuhteen päättäminen on suoritettava? Näihin ja moniin muihin teemaan liittyviin kysymyksiin perehdytään koulutuksessa. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 28.11. Ilmoittaudu

Webinaari hyvinvoinnista 30.11.2023 klo 9-12
Haastavina aikoina oma hyvinvointi voi olla koetuksella ja siitä huolehtiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Taloudellinen epävarmuus, toimintaympäristön nopeat muutokset, ennakoimattomuus – kaikki ne lisäävät kuormitusta. Hyvinvoinnin perusedellytyksiä ovat mm. stressin- ja kuormituksenhallinta sekä oman hyvinvoinnin johtaminen paineen alla. Kouluttajana toimii Jaana Hautala Oivaltamaan Oy:stä. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu

Poissaolo työelämässä 23.1.2024 klo 9-11
Milloin työntekijällä on oikeus olla poissa työstä? Entä tuleeko poissaolon ajalta maksaa palkkaa? Koulutuksessa syvennytään eri työelämän poissaolojen tilanteisiin, kuten sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, opintovapaaseen sekä asepalvelukseen. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 22.1. Ilmoittaudu

Menneet webinaarit

Kriisiviestintävalmennus 22.9. klo 9-11
Onko organisaatiosi valmis kohtaamaan odottamattomat kriisit – myös julkisuudessa? Kriisit voivat iskeä milloin tahansa, olipa kyseessä vaikka onnettomuus, laatuongelmat tai some- ja mediakohun keskelle joutuminen. Kriisiviestinnän ajankohtaisvalmennuksella otat ensimmäisen askeleen kohti paremmin varautunutta tulevaisuutta.

Kouluttajana on viestintäyrittäjä, johdon konsultti Taneli Hassinen, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnästä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Hän on luotsannut muun muassa Finnairin viestintää läpi monien turbulenssien ja kokenut rakennusalan kolhuja SRV:n viestintäjohtajana. Taneli on myös yksilö- ja tiimivalmentaja sekä pappi, mistä taidoista on myös apua kriiseistä selviytymiseen.
> Materiaali
> Työmaan kriisiviestintäohje
> Tallenne (tulossa)

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 19.9.2023 klo 8.30-10.00
Kouluttajana toimii Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Ajankohtaista työturvallisuudesta 7.9. klo 9.00-11.00
Kvartsialtistumista rakentamisen eri tehtävissä on nyt tutkittu ja tutkimuksen pohjalta luotu käytännönläheisiä ohjekortteja kuinka toimia ja estää haitallinen altistuminen. Koulutuksessa kuulet miten estää ja hallita. kvartsialtistuminen rakentamisessa. Saat myös muuta ajankohtaista tietoa turvallisuudesta. Kouluttajina toimialapäällikkö Arto Heino, Lotus Demolition Oy ja työturvallisuusasiantuntija Henri Litmanen, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Uusi rakentamislaki tulossa – oletko valmis? 24.8. klo 9.00-11.00
Tilaisuudessa käydään läpi 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain pääkohtia rakennusyritysten toiminnan kannalta. Lisäksi esitetään tilannekatsaus rakentamislain pohjalta annettavien asetusten valmistelusta. Kouluttajana Anu Kärkkäinen, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Digiturvallisuus rakennusalalla 7.6. klo 9.00-11.00
Hybridiuhat kohdistuvat enemmälti yhteiskunnan toimintoihin, mutta ne voivat kohdistua myös yrityksiin. Tule vahvistamaan ja lisäämään ymmärrystäsi rakennusalan digiturvallisuudesta ja sen toteuttamisesta. Kouluttajana Ari Järvinen, Projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT.
> Materiaali
> Tallenne

Uusi rakentamislaki ja tuotetieto urakoitsijan näkökulmasta 31.5. klo 9.00-11.00
Vakioidulla, digitaalisella tuotetiedolla voidaan säästää työmailla merkittävästi aikaa ja rahaa. RT-urakoitsijan tuotetieto on rakennusurakoitsijalle tarkoitettu työkalu rakennus- ja infrahankkeiden kokonaisvaltaiseen rakennushankkeen tuotetiedon hallintaan ja luovutusaineiston keräämiseen. Työkalulla syntyy myös kemikaaliluettelo, jonka jokainen työntekijä työmaalla voi ladata kännykkään QR-koodilla. Työkalu hyödyntää kansallisen RT-tuotetietokannan sisältöä, joten käyttöturvallisuustiedotteet, tuotekelpoisuuden osoittamiseen tarvittavat dokumentit sekä muu valmistajan tuotedokumentaatio ovat valmiiksi liitettyinä tuotteisiin. Tilaisuudessa kuulet rakentamislain vaikutukset urakoitsijoille tuotetiedon näkökulmasta. Kouluttajina Teemu Rantanen ja Sami Saari, Rakennustieto Oy.
> Materiaali Teemu Rantanen
> Materiaali Sami Saari
> Tallenne (tulossa)

Työelämän tietosuojan perusteet 30.5.2023 9.00-11.00

Työelämän tietosuojan toteutumisesta vastaa työnantaja, ja sen rikkomisesta voi aiheutua suuret sanktiot. Työelämän tietosuojaa koskevassa koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita työnantajille. Koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä henkilötietoja työnantaja saa käsitellä työntekijöistään? Missä laajuudessa kameravalvonta ja kulunvalvonta ovat sallittuja työmailla? Missä tilanteissa työnantaja voi käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja? Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Taksonomian jalkautus 26.5. klo 9.00-11.00
Webinaarissa saat ajankohtaista tietoa EU taksonomian kehitysnäkymistä ja siitä, kuinka taksonomia on jalkautumassa suomalaiselle rakennusalalle. Webinaarin järjestää Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja sen puheenjohtajana toimii Rakennusteollisuus RT:n ympäristöjohtaja Pekka Vuorinen. Webinaari on osa taksonomian jalkauttamista tukevaa hanketta ja toimii samalla hankkeen aloituswebinaarina. Lisätietoa hankkeesta: https://rateko.fi/hankkeet/taksonomian-jalkauttaminen-ja-kansallinen-tietovaranto/

Rakentamisen laadunhallinta ja -johtaminen 16.5. klo 9.00-11.00
Koulutuksessa käydään läpi korjaus- ja uudisrakentamisen laadunhallintaa ja -johtamista. Koulutus tarjoaa ratkaisumallin työvaiheiden laadunhallintaan. Kouluttajana aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi.
> Materiaali
> Tallenne

Somen mahdollisuudet ja vinkit yrittäjälle to 4.5. klo 13.00–15.00 webinaari
Miten yrittäjä voi hyödyntää sosiaalisen median kanavia näkyvyyden ja tunnettuuden parantamisessa? Missä kaikkialla on oltava läsnä ja mitkä ovat tärkeimpiä kanavia? Minkälaisella strategialla somemarkkinointia on hyvä toteuttaa? Somessa on mahdollista vahvistaa yrityksen brändiä ja imagoa, ja samalla seurata myös kilpailijoiden toimintaa. Kohderyhmien tavoittaminen ja markkinointi sekä verkostoituminen on nopeaa ja helppoa. Kanavat ovat interaktiivisia ja niiden kautta saa paremmin palautetta ja hyödyllistä tietoa asiakkailta.  Kouluttaja Johanna Friskberg.
> Materiaali
> Tallenne

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 20.4.2023 klo 8.30-10.00
Kouluttajana on Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Vuosilomakoulutus 4.4.2023 klo 9.00-10.30
Lomakausi lähestyy. Missä rajoissa työnantaja voi sopia työntekijän kanssa vuosiloman ajankohdasta? Entä miten lomaraha lasketaan? Näihin ja moniin muihin vuosiloma-asioita koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus vuosilomakoulutuksessa, jossa käydään läpi perusteellisesti loman ansainta ja antaminen sekä vuosilomapalkan ja lomarahan määräytyminen talonrakennusalalla. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
>Materiaali
>Tallenne

Miten taidehankkeen voi huomioida osana rakennushanketta? 29.3.2023 klo 9.00-11.30
Taide voi kytkeytyä rakennettuun ympäristöön eri tavoin, ja sen vaikutukset ihmisten arkeen ovat moninaiset. Taiteella voidaan tukea paitsi viihtyisyyttä, myös alueen tai rakennuksen omaleimaisuutta ja karaktääriä. Taideteoksella voi olla myös funktionaalinen rooli osana rakennusta tai laajempaa miljöötä ja se voi tuoda ihmisiä yhteen. Näiden lisäksi rakennetun ympäristön taidetta voi tarkastella myös taloudellisten hyötyjen näkökulmasta. Mutta miten taidehanke tulee huomioida osana rakennushanketta?
> Tallenne

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 9.2.2023 klo 8.30-10.00
Kouluttajana on Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Talonrakentamisen lomautukset ja irtisanomiset 26.1.2023 klo 9.00-11.00
Kouluttajana on Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Työhyvinvointiwebinaari 18.1.2023 klo 09.00-11.00
Työelämän kehittyessä vaativampaan suuntaan tarvitaan matalan kynnyksen työhyvinvointimalleja. Työvoimapulassa aineettomat työsuhde-edut korostuvat. Ihmisten sitoutuessa yhä enemmän arvoihin, on työhyvinvointi entistä merkittävämpi osa kestävää henkilöstöjohtamista. Rakennusteollisuuden yhteisessä työhyvinvointiwebinaarissa käydään läpi työhyvinvoinnin perusteita ja rohkaisevia esimerkkejä.
> Materiaali 1
> Materiaali 2
> Materiaali 3
> Materiaali 4
> Tallenne osa 1
> Tallenne osa 2

Whistleblower-direktiivi 12.1.2023
Whistleblower-direktiivin täytäntöönpaneva ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulaki tulee asettamaan yrityksille uusia velvoitteita, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista. Uudet velvoitteet koskevat yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ilmoittajansuojelulain tuomia velvoitteita kuten sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoa ja ilmoitusten käsittelyä. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Hiilikompensaatiot ja markkinat 21.3. klo 9.00-10.30
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan, joka linjaa hyvät käytännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille. Oppaan tavoitteena on parantaa kotimaisten hiilimarkkinoiden luotettavuutta ja luoda yrityksille mahdollisuus kotimaisiin ilmastotekoihin. Rakennusteollisuus RT:n webinaari tiistaina 21.3.2023 klo 9.00–10.30 avaa oppaan suosituksia ja johtopäätöksiä sekä kertaa hiilikompensaatioihin liittyviä haasteita. Tilaisuudessa puhuvat muun muassa Pekka Vuorinen RT:stä ja Anna Laine Gaia Consultingilta.

Ohjelma:

  • Avaus / Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT
  • Hyvät käytännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille ja hiilikompensointi / Anna Laine, Gaia Consulting
  • Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
  • Q&A: vastauksia (ennakkoon lähetettyihin) kysymyksiin

 

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Osallistujien henkilötietoja kerätään koulutusten hallinnointia ja tilastointia varten.

Omia opintotietoja voi tarkastella Oma Opintopolku palvelusta. RATEKOn tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

 

Jäsenetuna koulutuksia puoleen hintaan

Rakennusteollisuuden, Suomen Rakennusmedian ja RATEKOn tuottamat ePerehdytys- ja eKosteus-verkkokoulutukset ovat erinomainen jäsenetu Rakennusteollisuuteen kuuluvien liittojen jäsenille. Koulutukset tilataan suoraan verkkokaupasta. Kauppa laskee alennuksen tilauksen loppusummasta automaattisesti.

Lisätietoja jäsenalennuksesta antaa Laura Sutinen
puh. 050 567 1280, laura.sutinen@rateko.fi