Jäsenkoulutukset 2023

Talonrakennusteollisuus ry järjestää maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Webinaarit ovat maksuttomia Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Tilaisuudet nauhoitetaan ja tallenteet ovat nähtävissä tällä sivulla.

Tule mukaan kehittämään osaamistasi!

Tulevat webinaarit

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 9.2.2023 klo 8.30-10.00
Tarkempi aihekuvaus lähempänä tilaisuutta. Kouluttajana on Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.  Ilmoittaudu

Taide osana rakentamishanketta 29.3.2023 klo 9.00-11.30.
Laita kalenteriin! Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulossa.

Vuosilomakoulutus 4.4.2023 klo 9.00-10.30.
Lomakausi lähestyy. Missä rajoissa työnantaja voi sopia työntekijän kanssa vuosiloman ajankohdasta? Entä miten lomaraha lasketaan? Näihin ja moniin muihin vuosiloma-asioita koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus vuosilomakoulutuksessa, jossa käydään läpi perusteellisesti loman ansainta ja antaminen sekä vuosilomapalkan ja lomarahan määräytyminen talonrakennusalalla. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 3.4. Ilmoittaudu

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 20.4.2023 klo 8.30-10.00
Tarkempi aihekuvaus lähempänä tilaisuutta. Kouluttajana on Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 19.4.  Ilmoittaudu

Työelämän tietosuojan perusteet 30.5.2023 9.00-11.00
Työelämän tietosuojan toteutumisesta vastaa työnantaja, ja sen rikkomisesta voi aiheutua suuret sanktiot. Työelämän tietosuojaa koskevassa koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita työnantajille. Koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä henkilötietoja työnantaja saa käsitellä työntekijöistään? Missä laajuudessa kameravalvonta ja kulunvalvonta ovat sallittuja työmailla? Missä tilanteissa työnantaja voi käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja? Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 29.5. Ilmoittaudu

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 19.9.2023 klo 8.30-10.00
Tarkempi aihekuvaus lähempänä tilaisuutta. Kouluttajana toimii Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 18.9. Ilmoittaudu

Poissaolo työelämässä 28.9.2023 klo 9.00-11.00
Milloin työntekijällä on oikeus olla poissa työstä? Entä tuleeko poissaolon ajalta maksaa palkkaa? Koulutuksessa syvennytään eri työelämän poissaolojen tilanteisiin, kuten sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, opintovapaaseen sekä asepalvelukseen. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittautuminen viimeistään 27.9. Ilmoittaudu

Tilaajavastuulain soveltaminen/ulkomaiseen työvoimaan liittyvät tarkastus- ja valvontavelvollisuudet työmailla sekä kevytyrittäjyys 25.10.2023 klo 9.00-11.00
Vastaava lakimies Ville Wartiovaara käy lävitse valvonta- ja tarkastusvelvoitteita tilaajavastuulain sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Työnantajalla, työn tilaajalla ja pääurakoitsijalla on lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman sekä yritysten osalta. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä sekä annettaan ohjeita, millä tavoin voidaan torjua harmaata taloutta sekä luvatonta työvoimaa työmailla. Lisäksi käsitellään kevytyrittäjiin liittyviä vastuukysymyksiä. Ilmoittaudu viimeistään 24.10. Ilmoittadu

Työsopimuksen solmiminen – työsuhteen ehdot ja työnantajan direktio-oikeus 31.10.2023 klo 9.00-11.00
Työsopimuksen laatiminen voi toisinaan aiheuttaa haasteita. Koulutuksessa käsitellään käytännön tasolla huomioon otettavia seikkoja työsopimusta solmittaessa. Lisäksi koulutuksessa perehdytään työsuhteen ehtojen määräytymiseen laajemmin sekä työnantajan työnjohto-oikeuden rajoihin. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 30.10. Ilmoittaudu

Ajankohtaista YSE 1998 -sopimusjuridiikkaa 15.11.2023 klo 8.30-10.00
Tarkempi aihekuvaus lähempänä tilaisuutta. Kouluttajana toimii Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 14.11. Ilmoittaudu

Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvasta syystä 29.11.2023 klo 9.00-12.00
Koulutuksessa syvennytään erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, päättämiskynnyksen ylittymiseen sekä päättämisprosessiin. Milloin työntekijää on varoitettava? Mitä eroa on työsopimuksen irtisanomisella ja purkamisella? Miten työsuhteen päättäminen on suoritettava? Näihin ja moniin muihin teemaan liittyviin kysymyksiin perehdytään koulutuksessa. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 28.11. Ilmoittaudu

Hankintalakikoulutus 28.11.2023 klo 9.00-11.00
Koulutus antaa viimeisintä tietoa tarjoajien soveltuvuutta koskevista vaatimuksista, tarjouksen tekemisestä sekä hankintapäätökseen ja muutoksenhakuun vaikuttavista asioista. Kouluttajana Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry. Ilmoittaudu viimeistään 27.11. Ilmoittaudu

Menneet webinaarit

Lomautukset ja irtisanomiset rakennusalalla 26.1.2023
Kouluttajana  Paavo Mattila
> Materiaali
> Tallenne

Whistleblower-direktiivi 12.1.2023
Whistleblower-direktiivin täytäntöönpaneva ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulaki tulee asettamaan yrityksille uusia velvoitteita, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista. Uudet velvoitteet koskevat yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ilmoittajansuojelulain tuomia velvoitteita kuten sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoa ja ilmoitusten käsittelyä. Kouluttajana on  Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

Työhyvinvointiwebinaari 18.1.2023 klo 09.00-11.00
Työelämän kehittyessä vaativampaan suuntaan tarvitaan matalan kynnyksen työhyvinvointimalleja. Työvoimapulassa aineettomat työsuhde-edut korostuvat. Ihmisten sitoutuessa yhä enemmän arvoihin, on työhyvinvointi entistä merkittävämpi osa kestävää henkilöstöjohtamista. Rakennusteollisuuden yhteisessä työhyvinvointiwebinaarissa käydään läpi työhyvinvoinnin perusteita ja rohkaisevia esimerkkejä.
> Materiaali 1
> Materiaali 2
> Materiaali 3
> Materiaali 4
> Tallenne osa 1
> Tallenne osa 2

Talonrakentamisen lomautukset ja irtisanomiset 26.1.2023 klo 9.00-11.00
Kouluttajana on  Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry.
> Materiaali
> Tallenne

 

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Osallistujien henkilötietoja kerätään koulutusten hallinnointia ja tilastointia varten.

Omia opintotietoja voi tarkastella Oma Opintopolku palvelusta. RATEKOn tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

 

Jäsenetuna koulutuksia puoleen hintaan

Rakennusteollisuuden, Suomen Rakennusmedian ja RATEKOn tuottamat ePerehdytys- ja eKosteus-verkkokoulutukset ovat erinomainen jäsenetu Rakennusteollisuuteen kuuluvien liittojen jäsenille. Koulutukset tilataan suoraan verkkokaupasta. Kauppa laskee alennuksen tilauksen loppusummasta automaattisesti.

Lisätietoja jäsenalennuksesta antaa Laura Sutinen
puh. 050 567 1280, laura.sutinen@rateko.fi