Jäsenkoulutukset 2022

 

Talonrakennusteollisuus ry järjestää maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Webinaarit ovat maksuttomia Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Tilaisuudet nauhoitetaan ja tallenteet ovat nähtävissä tällä sivulla.

 

Vuoden 2022 webinaarit

Hankintalaki 8.12.2022
Koulutus antaa viimeisintä tietoa tarjoajien soveltuvuutta koskevista vaatimuksista, tarjouksen tekemisestä sekä hankintapäätökseen ja muutoksenhakuun vaikuttavista asioista. Kouluttajana Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry.
Luentomateriaali
Kysy tallennetta rateko@rateko.fi

Ajankohtaista YSE 1998 – sopimusjuridiikasta  23.11.2022
Lakimies Risto Aunio käy lävitse ajankohtaisia asioita YSE-sopimusjuridiikkaan liittyen. Tilaisuudessa käydään myös läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä ja uusimpia oikeustapauksia.
Luentomateriaali
Webinaaritallenne

Uudiskohteen yhtiöjärjestys 21.10.2022
Suomen Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen  perehdyttää toimivan yhtiöjärjestyksen tunnusmerkkeihin, erityishuomiota vaativiin yhtiöjärjestyksen kohtiin sekä lain ja yhtiöjärjestyksen vaatimuksiin. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu rakennusliikkeiden rakennuttaja-asiamiehille ja muille työssään yhtiöjärjestyksen laatimiseen osallistuville henkilöille. Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan
Luentomateriaali
Webinaaritallenne

Tilaajavastuulain soveltaminen/ulkomaiseen työvoimaan liittyvät tarkastus- ja valvontavelvollisuudet työmailla sekä kevytyrittäjyys 11.10.2022
Vastaava lakimies Ville Wartiovaara käy lävitse valvonta- ja tarkastusvelvoitteita tilaajavastuulain sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Työnantajalla, työn tilaajalla ja pääurakoitsijalla on lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman sekä yritysten osalta. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia haastavista tulkintakysymyksistä sekä annettaan ohjeita, millä tavoin voidaan torjua harmaata taloutta sekä luvatonta työvoimaa työmailla. Lisäksi käsitellään kevytyrittäjiin liittyviä vastuukysymyksiä.
Luentomateriaali
Webinaaritallenne

Ajankohtaista työehtosopimuksista 7.9.2022
Koulutus perehdyttää ajankohtaisimpiin rakennusalan työehtosopimukseen liittyviin asioihin, kuten lomautukset, irtisanomiset sekä perhevapaauudistus. Kuulet tuoreimmat linjaukset, ratkaisut ja ohjeistukset työehtosopimuksiin liittyen. Kouluttajana Paavo Mattila ja Aleksanteri Viinikka, Talonrakennusteollisuus ry
Luentomateriaali
Webinaaritallenne 

Ajatonta ja ajankohtaista asuntokauppalainsäädännöstä 7.6.2022
Webinaarissa käsitellään mm. vuositarkastus ja sen merkitys, rakentamisvaiheen yhtiöjärjestysmuutokset ja osakehuoneistorekisteri sekä KKV:n ohjeistus uudiskohteiden verkkomarkkinoinnista. Kouluttajana toimii Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry.

Kysy luentomateriaalia ja tallennetta ninna.kokko@rateko.fi

YSE ja sopimusehdot 30.3.2022
Koulutuksen aiheina: Ukrainan kriisi ja vaikutukset sopimussuhteisiin YSE 1998 ja RYHT 2000 ehtojen valossa sekä muuta ajankohtaista sekä tuoretta oikeuskäytäntöä. Kouluttajana Risto Aunio, Talonrakennusteollisuus.
Luentomateriaali
Webinaaritallenne

Kestävä vähähiilinen rakentaminen 3  | Millaisia vaikutuksia kestävällä vähähiilisellä rakentamisella on talonrakentamisen toimialalle?  28.3.2022
Webinaarissa käydään esimerkkien avulla läpi meneillään olevan vähähiilisen kestävän rakentamisen kehityksen vaikutuksia rakentamisen eri osa-alueille. Lisäksi tarkastellaan erikseen EU-taksonomian vaikutuksia yritystoiminnalle ja sen rahoitukseen.
Luentomateriaali ja webinaaritallenne

Whistleblowing-direktiivi 23.3.2022
Niin kutsutun Whistleblowing-direktiiviin perustuva kansallinen lainsäädäntö on valmistelussa ja tulee todennäköisesti eduskunnan käsittelyyn keväällä sekä astuu voimaan vuoden 2022 aikana. Laki tulee asettamaan yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille uusia vaatimuksia, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista. Uusia velvoitteita on tulossa yli 50 henkilöä työllistäville yrityksiä ja organisaatioille. Webinaarissa Liisa Salmela kertoo velvoitteista ja siitä miten ne on mahdollista täyttää.

Kestävä vähähiilinen rakentaminen 2 | Normitus- ja lainsäädäntö sekä vapaaehtoistoimenpiteet 16.3.2022
Webinaarissa käydään läpi vähähiiliseen rakentamiseen liittyvän lainsäädännön kokonaisuus.
Luentomateriaali ja webinaaritallenne

Rakennusalan työehtosopimusratkaisu 2022-2024 | 3.3.2022
Tuoreet terveiset TES-neuvottelujen ratkaisuista ja uudesta sopimuksesta. Webinaarissa käydään läpi tulevat palkankorotukset sekä muut työehtosopimukseen tehdyt muutokset.
Luentomateriaali
Webinaaritallenne

Kestävä vähähiilinen rakentaminen 1 | Käsitteistö haltuun 17.2.2022
Webinaarissa käsitellään vähähiilisyyden sääntelyssä, ohjeistuksessa ja arvioinnissa esiintyviä termejä ja käsitteitä. Lisäksi webinaarissa avataan esimerkkien avulla vähähiilisyyden (hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen) arvioinnin menetelmää ja siihen liittyvää käsitteistöä.
Luentomateriaali ja webinaaritallenne

YT-laki uudistuu 3.2.2022
Luentomateriaali
Työyhteisön kehittämissuunnitelma
Webinaaritallenne 

Hankintalaki 17.11.2021
Koulutus antaa tietoa tarjoajien soveltuvuutta koskevista vaatimuksista, tarjouksen tekemisestä sekä hankintapäätökseen ja muutoksenhakuun vaikuttavista asioista.
Luentomateriaali
Kysy tallennetta rateko@rateko.fi

Työehtosopimukset 7.10.2021
Koulutus perehdyttää ajankohtaisimpiin rakennusalan työehtosopimukseen liittyviin asioihin.
Luentomateriaali
Kysy tallennetta rateko@rateko.fi

YSE ja sopimusehdot 15.9.2021
Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi ajankohtaisia sopimusasioita, vastaanottotarkastusten ja taloudellisten loppuselvitysten juridiikkaa ja tuoretta oikeuskäytäntöä rakennusalalta
Luentomateriaali
Kysy tallennetta rateko@rateko.fi

Haitta-aineet korjaustyömaalla 19.5.2021
Koulutus antaa tietoa purku- ja korjaustöissä huomioon otettavista haitta-aineista, riskinarvioinnista ja -hallinnasta. Saat ymmärrystä tuoreimmista haitta-aineita koskevista ohjeistuksista ja määräyksistä.
Webinaaritallennetta tästä webinaarista ei teknisten haasteiden takia valitettavasti ole saatavilla.
Luentomateriaali

Laadunhallinta työmaalla 21.4.2021
Koulutus antaa ymmärrystä työvaiheiden laadunhallintaan

 

Jäsenetuna koulutuksia puoleen hintaan

Rakennusteollisuuden, Suomen Rakennusmedian ja RATEKOn tuottamat ePerehdytys- ja eKosteus-verkkokoulutukset ovat erinomainen jäsenetu Rakennusteollisuuteen kuuluvien liittojen jäsenille. Koulutukset tilataan suoraan verkkokaupasta. Kauppa laskee alennuksen tilauksen loppusummasta automaattisesti.

Lisätietoja jäsenalennuksesta antaa Laura Sutinen
puh. 050 567 1280, laura.sutinen@rateko.fi