Tietosuojaseloste eKoulutukset

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1.Rekisterin nimi
Suomen Rakennusmedia Oy:n verkkokoulutusten opiskelijatietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Suomen Rakennusmedia Oy
Heidi Husari, toimitusjohtaja
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829, 09 129 9249
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään ja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, koulutustuotteiden tilauksen varmistamiseksi ja suorittamiseksi, sekä asiakasviestintään. Henkilöstä kerätään vain toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjästä ilmoitetaan yritystilauksen yhteydessä tai jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin kerätään käyttäjästä

  • etu- ja sukunimi
  • veronumero
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • suoritettu koulutus
  • suorituspäivä
  • suoritetun koulutuksen voimassaolon päättymispäivä
  • työnantajatiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan Vastuu Group Oy:lle koulutuksen suoritustiedon ylläpitämiseksi Vastuu Group Oy:n sähköisissä palveluissa, joista se voidaan luovuttaa rekisteröidyn työnantajille ja/tai niille rekisteröidyn työnantajan sopimuskumppaneille, joilla on pätevyystiedon tarkistamiselle työturvallisuuteen, lainsäädännön tai sopimuksen vaatimusten noudattamiseen tai laadunhallintaan liittyvä käyttötarkoitus (esimerkiksi työmaan päätoteuttaja, pääurakoitsija tai telakka-alueen työantaja). Koulutuksen suoritustietoja voidaan luovuttaa vastaaviin tarkoituksiin myös Vastuu Group Oy:n partneriohjelmaan kuuluvien partnereiden kautta.

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan myös Zeroni Oy:lle suoritustiedon ylläpitämiseksi Zeroni-kulunvalvontajärjestelmässä.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOlle perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten ajankohtaisista koulutuksista tiedottamista varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Suomen Rakennusmedia Oy ei myy asiakastietoja ulkopuolisille tahoille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja suojaus
Käyttäjätiedot tallennetaan järjestelmään siten että ne ovat tarvittaessa poistettavissa ja muokattavissa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietojen tallennuksessa otetaan huomioon mahdollisuus poistaa ja muokata niitä ilman muun datan katoamista tai muuttumista.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista rekisterinpitäjältä.

10.Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä, poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä rekisteriselosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu www.tsv.fi.

Päivitetty 6.2.2024