Senaatti selättää sisäilmahaasteita kohdennetulla koulutuksella

Sisäilmaongelmat ovat monisyinen haaste, jonka kohdalla monen kiinteistöammattilaisen osaaminen loppuu kesken. Kun Senaattikiinteistöt istutti kiinteistöpäällikkönsä koulunpenkille, tulokset alkoivat näkyä nopeasti. Nyt vaaran merkit havaitaan ajoissa, niihin osataan reagoida oikein ja kiinteistöjen käyttäjät saavat terveellisen työympäristön.

Senaatti-kiinteistöissä herättiin jo vuosia sitten monelle muullekin kiinteistönomistajalle tuttuun pulmaan. Kuinka reagoida kiinteistökannan sisäilmaongelmiin ajoissa, oikeilla työkaluilla ja mikä vielä tärkeämpää – opitaan taklaamaan edessä väijyviä pulmia jo etukäteen?

Valtion kiinteistökannasta huolehtivassa Senaatti-kiinteistöissä tätä haastetta lisäsi entisestään kiinteistöjen iso määrä, niiden hyvinkin erilaiset käyttötarkoitukset sekä leveä ikähaarukka.

Senaatin erityisasiantuntija Anne Korven mukaan pulmaan päätettiin pureutua pintaa syvemmältä yhtiön strategian myötä. Siinä sisäilmaongelmille asetettiin selkeä nollatoleranssi.

”Se edellyttää, että opimme ennakoimaan ja havaitsemaan ongelmat ajoissa sekä valitsemaan niihin oikeat ratkaisut. Näin pidämme kiinteistöt terveinä työympäristöinä ja vältymme sisäilmastigmalta. Kerran saadusta leimasta on vaikea päästä eroon, vaikka ongelmat olisikin korjattu”, Anne Korpi lisää.

Käytännönläheinen koulutus kerää kehuja

Rohdoksi seuloutui vuonna 2019 tarjouskilpailun jälkeen Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn koulutus, joka on räätälöity eri puolilla Suomea työskentelevien kiinteistöpäälliköiden ja osin myös teknisen henkilöstön tarpeisiin.

Seitsemään opintopisteeseen puristettu, noin puoli vuotta kestävä kokonaisuus sisältää itsenäistä opiskelua välitehtävineen ja -tentteineen sekä yhden lähiopetuspäivän kuukaudessa. Sekin on korona-aikana järjestetty etäyhteyksin.

Parhaillaan on käynnissä neljäs sisäilmakurssi, jossa on aiempien tapaan 20 osallistujaa. Palaute aiemmista kursseista on ollut kiittävää ja oppeja on viety nopeasti käytäntöön.

”Kaikki kiinteistöpäälliköt eivät ole rakennusalan, kiinteistönhuollon tai talotekniikan ammattilaisia. Silti he ovat sisäistäneet saadut opit ja pystyvät tulkitsemaan mm. erilaisia tarkastus- ja mittausraportteja entistä paremmin sekä tekemään oikeita johtopäätöksiä. Tämä on näkynyt positiivisesti myös asiakastyytyväisyyskyselyissä”, Korpi toteaa.

Kouluttajina kokeneet sisäilma-ammattilaiset

RATEKOn koulutuspäällikkö Meri Hietalan mukaan heidän valttejaan ovat joustavuus, käytännönläheisyys ja kouluttajien vankka ammattitaito.

”Kouluttajamme työskentelevät asiantuntijatehtävissä poikkeuksellisen vaativissa korjausrakennus- ja sisäilmakohteissa. Tämä kokemus ja konkretia saadaan mukaan myös koulutuksiin”, Hietala painottaa.

Lisäksi koulutukset räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ja saadaan käyntiin tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.

”Jollakin yrityksellä sopiva tahti voi olla yksi koulutuspäivä viikossa, toisella taas muutama päivä kuukaudessa. Aikatauluissa ajatellaan aina asiakasyrityksen ja osallistujien sujuvaa arkea”, Hietala lisää.

Lisätiedot

Meri Hietala
puh. 040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Tutustu Sisäilmavalmennus kiinteistöpäälliköille -koulutukseen

Senaatti panostaa kiinteistöissään ennakoivaan työhön, jotta sisäilmaongelmilta vältyttäisiin kokonaan. Rakennusten kunnon selvittämisessä ja korjausten laadunvarmistuksessa ovat apuna muun muassa koulutetut koirat. Kuva Matti Immonen