Jotain vanhaa ja koko ajan jotain uutta 

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET 73 -ryhmä käynnistyy syksyllä. RATEKOn koulutuspäällikkö Juha Riihimäellä on koulutuksesta pitkä kokemus sekä opiskelijana että sen toteuttajana ja kehittäjänä. Yhteensä Juha on vetänyt yli 15 työmaajohdon erikoisammattitutkintoryhmää, joten näkemys koulutuksesta, sen sisällöistä ja merkityksestä alalle on laaja. 

“Opiskelin itse tutkinnon 2000-luvun alussa ja ensimmäisen oman RET-ryhmän vetovastuun sain RATEKOssa vuonna 2010. Silloinen ryhmä oli järjestysnumeroltaan 40:s.”

Rakennustyömaan työmaajohdon tehtävät ja osaamisalueet ovat vuosikymmenten saatossa sekä pysyneet samoina, että muuttuneet. ”Kun muistelen urani alkuaikoja, niin johtamistyyli oli käskyttävä, eikä työturvallisuuteen kiinnitetty huomiota samalla tavalla kuin nykyisin. Työnjohto joutui myös ratkomaan muita kuin varsinaisen työmaan ongelmia”, Juha Riihimäki kertoo. “Työmaan kylkeen saattoi nousta asuntovaunukylä, jossa reissutyöläiset asuivat ja jossa syntyneiden ongelmien selvittely oli työnjohdon tehtävä.” 

Ongelmien selvittely on yhä työnjohdon vastuulla, mutta ne kohdentuvat projektin hallintaan ja hankkeen etenemiseen. Digitalisaatio puolestaan helpottaa tehtävien hoitamista, mutta tuo jatkuvasti mukanaan uutta opittavaa. “Työnjohdon tehtävät ovat vuosi vuodelta lisääntyneet ja työ on muuttunut pirstaleisemmaksi. Erilaisia valvonta- ja raportointitehtäviä on tullut lisää työnjohdon vastuulle, ja ihmisten johtamisen taidot nähdään tärkeinä”, Juha Riihimäki toteaa. “Vuosien saatossa RET-koulutuksen sisältöihin on tuotu esimies- ja vuorovaikutustaitoja, sekä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan osa-alueita tukemaan työssä jaksamista. Hyvä työnjohtaja osaa kommunikoida alaisten kanssa, sekä hahmottaa mitkä asiat ovat tärkeitä ja mihin kulloinkin on keskityttävä.” Keskeiset ja tärkeät koulutussisällöt, kuten tehtäväsuunnittelu sekä taloudellinen suunnittelu ja ohjaus, ovat olleet RATEKOn RET-koulutuksessa mukana alusta alkaen, ja se on opiskelijoidenkin mielestä yhä yksi koulutuksen tärkeimmistä osioista. 

Koulutuksen hyödyt heti käyttöön 

RET-koulutuksen yksi parhaista puolista on se, että valmistavasta koulutuksesta saadun tuoreen tiedon voi lähijaksojen välissä hyödyntää suoraan omiin työtehtäviin. Koulutuspäällikkö Juha Riihimäki kertoo, että aikoinaan hänen esimiehensä oli mukana RET-koulutuksen pilottiryhmässä vuonna 1995 ja toi opinnoista saamansa hyvät käytänteet saman tien työmaalle ja työmaan johtamisen työkaluiksi. “Tämä periaate ei ole muuttunut mitenkään koulutuksen aikana, vaan nykyisilläkin opiskelijoilla koulutuksesta saatu tieto muuttuu heti koko organisaatiota ja sen toimintaa kehittäväksi toiminnaksi. Opiskelun hyödyt ovat nähtävissä suoraan työmaalla”, Riihimäki painottaa. 

Osaamispääoman kasvattaminen on sijoitus 

Vaikka nykyiset taloudelliset suhdanteet maalaavat synkkää tulevaisuutta, niin omaan tai henkilöstön opiskeluun ja osaamispääomaan panostaminen on kannattava sijoitus. Osaava työvoima on korvaamaton. Matalasuhdanne ei kestä loputtomiin, eikä rakentamisen tarve katoa. Kun rakennusala alkaa elpyä ja kysyntä kasvaa on tärkeää, että työnjohto-osaaminen on ajan tasalla.

“Panostus maksaa itsensä takaisin monella tapaa, muun muassa tehokkaampana työskentelynä ja parempana työn laatuna”, koulutuspäällikkö Riihimäki muistuttaa.

Rakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen työn ohessa ja vaativassa arjessa voi olla haastavaakin, mutta Juha Riihimäki muistuttaa, että ohjaaja on oppijan puolella ja opiskelijaa tuetaan ja ohjataan koko opiskelun ajan. Tarvittaessa opiskelu joustaa. “Myös ryhmä ja vertaiset on voimavara, joka kannattelee ja tukee opintojen etenemistä.”

Koulutuspäällikkö Riihimäki on nähnyt koulutuksen hyödyt jo monen työnjohtajasukupolven ajan. “Oman ammatillisen identiteetin vahvistaminen kantaa läpi opiskelun ja antaa voimaa saattaa koulutus päätökseen. Opiskelun alusta alkaen, ja tietenkin koko opiskelun aikana huomaa, miten opiskelijoiden osaaminen kehittyy ja vahvistuu. Osallistujille alkaa kehittyä näkemys omasta roolistaan työmaan johtajana”, Riihimäki toteaa ja kannustaa hakeutumaan rohkeasti mukaan! 

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen tutkinto, joka muodostuu valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. RATEKOn seuraava Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET alkaa Helsingissä 17.9. Lisätiedot: https://rateko.fi/koulutus/ret/