Rakennusalalle käyttöön maksuton verkkokoulutus, joka muuttaa kiertotalouden käytännön teoiksi

Rakentamisessa on valtavat mahdollisuudet päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, mutta se vaatii osaamisen kehittämistä. Rakennusteollisuus kokosi perustiedot vähähiilisen kiertotalouden edistämiskeinoista verkkokoulutukseksi. Sitran rahoittama koulutus tulee nyt laajasti rakennusalan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien käyttöön.

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yli kolmanneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnonvarojen kulutuksesta noin puolet ja jätteistä lähes kolmannes liittyy rakentamiseen.

Kiertotalous tarjoaa rakennusalalle merkittäviä keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutus tarkastelee rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden vähentämiseksi. Pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta hyödyntävä verkkokoulutus osoittaa käytännönläheisesti, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa.

Tiivis ja havainnollinen koulutuspaketti syntyi yritysten toiveesta

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa. Koulutus pyrkii havainnollistamaan eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita.

”RAKI-koulutus syntyi rakennusalan yritysten toiveesta sekä huolesta, että alalla ei ole kattavaa, konkreettista kiertotalouskoulutusta. Tieto ja koulutus ovat olleet hajallaan, ja alan kiertotalousosaaminen on vasta kehittymässä”, kertoo rehtori Heidi Husari koulutuksen toteuttaneesta Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKOsta.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti talonrakennusalan ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille ja opettajille, mutta sen voi suorittaa maksutta kuka vain rakentamisen ammattilainen tai aiheesta kiinnostunut. Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia, ja suorituksesta saa todistuksen.

”Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Se edellyttää kiinteistö- ja rakentamisalalta vahvaa panosta. Kun alan opiskelijat saavat kiertotalouden tietopaketin, he omaksuvat kestävän rakentamisen ajattelu- ja toimintatapoja jo ennen valmistumistaan ja vievät uusia työtapoja nopeasti käytäntöön”, Husari sanoo.

RAKI-koulutus on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista. RATEKO teki suunnittelussa yhteistyötä Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten, ympäristöministeriön ja muiden rakennusalan toimijoiden kanssa. Koulutuksessa on käytössä sähköinen oppimisympäristö Priima.

RATEKO on kehittänyt myös useita muita verkkokoulutuksia rakennusalan ammattiosaamisen kasvattamiseksi: ePerehdytys työturvallisuusasioiden perehdytykseen, eKosteus kosteudenhallintaan, eKierrätys rakennusjätteen kierrätykseen työmailla ja eTeline telineasentamiseen.

Lisätietoja antavat

Ulla-Mari Pasala, koulutuskoordinaattori, puh. 0400 956 557
Heidi Husari, rehtori, puh. 040 831 2829
Sähköpostit etunimi.sukunimi@rateko.fi

Tee koulutus www.rakikoulutus.fi