Onnea uusille asiantuntijoille! 

RATEKOn Rakennusterveyskoulutuksen tammikuussa 2020 aloittaneet ja nyt valmistuvat opiskelijat esittelivät 2.-3.6.2021 opinnäytetöitään kaksipäiväisessä rakennusterveysseminaarissa, joka järjestettiin ajan hengen mukaisesti webinaarina Teamsin kautta. 

Seminaarissa esiteltyjen opinnäytetöiden aiheet liittyivät sekä kuntotutkimuksiin, korjauksiin, sisäilmaan ja sen laatuun, että erilaisiin rakennustyyppeihin. Opinnäytetyössään kukin osoittaa koulutuksessa läpikäytyjen osa-alueiden merkityksen ymmärtämisen, kokonaisuuden hallinnan ja käytännön osaamisen.  

Tammikuussa aloittanut ryhmä ehti käynnistää opintonsa ennen koronaepidemiaa, mutta koronapandemian edetessä kaikki opiskelu siirtyi verkkoon. Verkon kautta ja sen yli toteutettiin monipuoliset luennot, harjoitus- ja ryhmätyöt, demonstraatiot, tentit ja keskustelut, jotka kartuttivat monin tavoin opiskelijoiden osaamista ja tietoja.  

Jos etäopiskelu välillä venyttikin opiskelijoiden köyttä molemmista päistä, niin kannustavalla ja tulevaisuuteen katsovalla yhteistyöllä, toisia tukien ja toisilta oppien opinnot saatiin kunnialla päätökseen.  

Rakennusterveyden asiantuntijoita tarvitaan monenlaisissa tehtävissä. He laativat näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmia, suorittavat sisäilma- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia ja tulkitsevat niiden tuloksia, raportoivat selvityksistä, tilaavat, suunnittelevat ja valvovat korjauksia sekä johtavat sisäilmaongelmien selvitysprosesseja.  

Lämmin kiitos ratekolaisilta kaikille koulutuksessa mukana olleille opiskelijoille sekä toteutukseen osallistuneille kouluttajille ja yhteistyökumppaneille! 

 

Miksi valita RATEKOn rakennusterveyskoulutus?  

  • Kokonaisvaltainen lähestymistapa asumis- ja rakennusterveyteen 
  • Kouluttajat monipuolisesti työelämästä ja oman alansa ammattilaisia; auttavat löytämään uusia toimintatapoja​ ja katsontakantoja
  • Verkostoituminen ​opintojen aikana; osallistujat yksityisyrittäjistä suurten konsulttitoimistojen väkeen 
  • Työelämälähtöisyys; voit hyödyntää työmateriaaleja ja –kohteita opinnoissasi 
  • RATEKOn ketterä organisaatio mukautuu tilanteisiin nopeasti; koronapandemiassa lähiopetuksesta etäopetukseen hetkessä  
  • Koronapandemian jälkeen etäopiskelun parhaita käytäntöjä jatketaan; etäjaksoja tiedossa tulevaisuudessakin 
  • Koulutuksissa opetetaan toimenpide- ja korjaussuosituksia; osaaminen ei jää vian tai virheen toteamiseen vaan se aidosti korjataan tai annetaan korjausesitys 
  • RATEKO on rakennusalan keskiössä Rakennusteollisuus RT:n kautta