Maskin käyttö pienentää tartuntariskiä

Pääurakoitsijan on työturvallisuuslain mukaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kiihtyvän epidemiatilanteen vuoksi Rakennusteollisuus RT ry suosittelee THL:n maskisuosituksen laajaa käyttöönottoa rakennustyömailla.

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä lähes koko maassa. Maskia tulee käyttää työpaikoilla ainakin silloin, kun samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Tartuntariskin pienentämiseksi tulee huolehtia maskin käyttämisestä myös työmaiden ulkopuolella liikuttaessa mm.

  • tauoilla julkisilla paikoilla,
  • kaupoissa, kahviloissa ja lounasravintoloissa sekä
  • työmatkaliikenteessä.

Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

THL:n suositus kasvomaskin käytöstä