Maksutonta koulutusta ohjaajille ja perehdyttäjille

Työpaikka on opiskelijalle tärkein oppimisympäristö ja työpaikkaohjaaja on työssä tapahtuvan oppimisen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Työpaikkaohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijaa niin, että opiskelija pystyy yhdistämään tietopuolisen koulutuksen ja käytännön työtehtävät. Rakennusalan työmaaohjaukseen keskittyvä koulutus antaa kattavat eväät opiskelijan ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin.
Koulutus antaa hyvän pohjan harjoittelijoiden, kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen. Se on myös hyödynnettävissä yleisesti työntekijöiden ohjaamisessa ja palautteen antamisessa. Tule kehittämään ohjaamisessa ja perehdyttämisessä tarvittavia taitoja!

Koulutuksen sisältö

  • Työelämän merkitys ammattilaiseksi kasvamisessa
  • Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät
  • Tutkinnon perusteet
  • Osaamisen arviointi
  • Perehdyttäminen ja palaute
  • Opiskelijan osaamisvalmiudet ja erilaiset oppijat
  • Omaan työhön tai työyhteisön työmaaohjaukseen/perehdyttämiseen liittyvä kehittämistehtävä. 

Työpaikkaohjaajakoulutus on osallistujille maksutonta. Koulutukseen kuuluu 1 lähipäivä ja ½ päivän mittainen kehittämistehtävien purku verkossa. Koulutuspäivä järjestetään Espoon Technopolisessa osoitteessa Tekniikkatie 12-14, Espoo. Koulutus järjestetään elo-, syys- ja lokakuussa.

25.8. + 1/2 päivän webinaari 3.9. Ilmoittaudu elokuun koulutukseen
22.9. + 1/2 päivän webinaari 1.10.  Ilmoittaudu syyskuun koulutukseen
27.10. + 1/2 päivän webinaari 5.11. Ilmoittaudu lokakuun koulutukseen

Lisätiedot

Kirsi-Marja Elg
050 3255 868
kirsi-marja.elg@rateko.fi