Työmaa-assistentti

Työmaa-assistentin koulutus antaa osaamista ja varmuutta työmaa-assistentin monipuolisiin tehtäviin. Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella ja se on osallistujille ja työnantajille maksutonta.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on työmaa-assistentin tehtävissä edellytettäviä taitoja.

Työmaa-assistentin tehtävät vaihtelevat yrityskohtaisesti. Tehtäviin voi kuulua:

  • kokousten käytännönjärjestelyt esim. muistiot ja kutsut
  • asiakirjahallinta ja arkistointi
  • työmaaperehdytys
  • tiedonantovelvollisuudesta vastaaminen
  • sisäisten ja ulkoisten raporttien tuottaminen
  • toimenpiteiden koordinointi ja valvonta
  • ostolaskujen käsittely ja tiliöinti
  • lupa- ja ilmoituskäytännöt

Koulutuksen sisältö

4.12.2019

Työmaa-assistentin tehtävät
Rakennushankkeen vaiheet ja rakentamisen osapuolet
Toteutusmuodot
Sopimustekniikan perusteiden ymmärtäminen
Työmaakokoukset ja toimitukset
Työmaan häiriötekijät

5.12.2019

Lakisääteiset velvoitteet
Urakka- ja työntekijäilmoitukset
Työmaatoimijoiden vastuut
Henkilötunnisteet, veronumero, Taitorekisteri
Henkilötietojen käsittely
Ulkomaalaisen työvoiman käyttö

28.1.2019

Sujuvat kokous- ja palaverikäytännöt
Työyhteisöviestintä
Asiakaspalvelu

29.1.2019

Työturvallisuuskortti
ePerehdytys

Helmikuu 2020

Ensiapukurssi EA1

4.3.2020 (alustava päivämäärä)
Ryhmän toivomat aihealueet

 

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 4.12.2019 9.00 - 16.00

Paikka: Vantaa

Hinta: Koulutus on maksuton

Ilmoittaudu viimeistään: 27.11.2019

Lisätiedot:

Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa.  Koulutuksen järjeställä on oikeus valita opiskelijat. Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella ja se on osallistujille maksutonta.

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Ninna Kokko

markkinointipäällikkö koulutuskoordinaattori
040 7047 154
ninna.kokko@rateko.fi