eTeline

Telineasentajan eTeline-peruskurssilla käyt monipuolisesti läpi telineasentajan työhön ja telineasentamiseen liittyviä osaamisalueita. Kaikkien osien läpikäynti antaa kattavasti tietoa telinetöistä, niiden monipuolisuudesta ja erityisosaamista vaativista tehtävistä. Koulutuksen kielivaihtoehtoja ovat suomi, englanti, viro, venäjä ja puola.

Kohderyhmä

Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat telineasentajan työn aloittaneet tai alalla pitempään työskennelleet. Peruskurssi antaa hyödyllistä tietoa myös työmaan turvallisuuden-, valvonnan- ja työtilausten parissa työskenteleville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

OSA 1

Ensimmäisessä osassa käydään läpi perusasioita: työturvallisuutta ja työturvallisuusmääräyksiä, kaluston nostoon ja oikeisiin nostotapoihin liittyviä asioita, työmaalla työskentelyä ja telineen pystyttämisen, purkamisen ja peittämisen perusosaamista.

 • Työturvallisuus teline- ja sääsuojatyössä
 • Työturvallisuusmääräykset
 • Teline- ja sääsuojakaluston nostot
 • Ergonomia ja nostotyö
 • Yhteinen työmaa
 • Telineen pystyttäminen ja purkaminen
 • Telineen peittäminen
 • Siisteys ja järjestys
 • Kaluston pakkaaminen ja kuljetus

OSA 2

Toisessa osassa keskitytään osaamista vaativiin työtehtäviin, kuten sääsuojaukseen, telinesuunnitelmiin, ankkurointiin, kuormituksiin ja telineiden turvalliseen käyttöön, sekä omaan jaksamiseen raskaassa työssä.

 • Telineet ja sääsuojaus
 • Telinetyypit ja telinesuunnitelmat
 • Ankkurointi
 • Telinekuormitukset
 • Telineen turvallinen käyttö
 • Työssä jaksaminen ja oikea ravinto

OSA 3

Kolmannessa osassa käydään läpi erityisosaamista vaativia telinetyöskentelyn alueita, kuten tavara- ja henkilönostimia, asbesti- ja sähkötöiden huomioimista ja erikoistelineiden kokoamiseen liittyviä asioita. Suljetussa tilassa työskentely, putkitelineet ja telineiden tarkastus ja käyttöönotto ovat mukana kolmannessa osassa.

 • Tavaranostimet
 • Henkilönostimet
 • Telinetyöt asbestikohteessa
 • Sähköturvallisuus telineiden asennustyössä
 • Telineen tarkastus ja käyttöönotto
 • Erikoistelineet
 • Työskentely suljetussa tilassa
 • Putkitelineet

Rakennusteollisuus RT, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Suomen Rakennusmedia Oy ylläpitävät ja kehittävät eTelinettä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: verkkokoulutus

Hinta: 146 € (+ alv 24%)

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Koulutuksen hinta on 146 € (+ alv 24 %). RT:n jäsenet saavat koulutuksen puoleen hintaan (+ alv 24 %) ja oppilaitoksille eTeline on maksuton. Koulutus ostetaan RATEKOn verkkokaupasta.

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Ulla-Mari Tiainen

koulutusasiantuntija
0400 956 557
ulla-mari.tiainen@rateko.fi