eTeline

Telineasentajan eTeline-peruskurssilla käyt monipuolisesti läpi telineasentajan työhön ja telineasentamiseen liittyviä osaamisalueita. Kaikkien osien läpikäynti antaa kattavasti tietoa telinetöistä, niiden monipuolisuudesta ja erityisosaamista vaativista tehtävistä.

Kohderyhmä

Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat telineasentajan työn aloittaneet tai alalla pitempään työskennelleet. Peruskurssi antaa hyödyllistä tietoa myös työmaan turvallisuuden-, valvonnan- ja työtilausten parissa työskenteleville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

Opiskele osissa tai yhtenä kokonaisuutena

Osat 1 – 3 lisäävät vasta-aloittaneen telineasentajan tietoja asennustyöstä ja tukevat työssä kertyvää osaamista. Kurssimateriaali auttaa ymmärtämään, miksi ja miten jokin työvaihe tulee tehdä, sekä miksi määräykset on osattava ja sisäistettävä.

Osat 2 – 3 sopivat alalla pitempään työskennelleelle telineasentajalle, joka haluaa täydentää osaamistaan ja ammattitaitoaan vaativien telinetehtävien ja erikoisosaamista vaativien töiden osalta.

Kaikkien kolmen osan suorittaminen ja vähintään 2 vuoden työkokemus telinetöistä on lähtötasovaatimus telineasentajan henkilösertifiointikoulutukseen hakeuduttaessa.

OSA 1

Ensimmäisessä osassa käydään läpi perusasioita: työturvallisuutta ja työturvallisuusmääräyksiä, kaluston nostoon ja oikeisiin nostotapoihin liittyviä asioita, työmaalla työskentelyä ja telineen pystyttämisen, purkamisen ja peittämisen perusosaamista.

 • Työturvallisuus teline- ja sääsuojatyössä
 • Työturvallisuusmääräykset
 • Teline- ja sääsuojakaluston nostot
 • Ergonomia ja nostotyö
 • Yhteinen työmaa
 • Telineen pystyttäminen ja purkaminen
 • Telineen peittäminen
 • Siisteys ja järjestys
 • Kaluston pakkaaminen ja kuljetus

OSA 2

Toisessa osassa keskitytään osaamista
vaativiin työtehtäviin, kuten sääsuojaukseen, telinesuunnitelmiin, ankkurointiin, kuormituksiin ja telineiden turvalliseen käyttöön, sekä omaan jaksamiseen raskaassa työssä.

 • Telineet ja sääsuojaus
 • Telinetyypit ja telinesuunnitelmat
 • Ankkurointi
 • Telinekuormitukset
 • Telineen turvallinen käyttö
 • Työssä jaksaminen ja oikea ravinto

OSA 3

Kolmannessa osassa käydään läpi erityisosaamista vaativia telinetyöskentelyn alueita, kuten tavara- ja henkilönostimia, asbesti- ja sähkötöiden huomioimista ja erikoistelineiden kokoamiseen liittyviä asioita. Suljetussa tilassa työskentely, putkitelineet ja telineiden tarkastus ja käyttöönotto ovat mukana kolmannessa osassa.

 • Tavaranostimet
 • Henkilönostimet
 • Telinetyöt asbestikohteessa
 • Sähköturvallisuus telineiden asennustyössä
 • Telineen tarkastus ja käyttöönotto
 • Erikoistelineet
 • Työskentely suljetussa tilassa
 • Putkitelineet

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: verkkokoulutus

Hinta: 90 € (+ alv 24%)

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa ekoulutukset@rateko.fi
Verkkokoulutuksiin on jatkuva haku/ilmoittautuminen.

Lähetämme tunnukset opiskelijoille ilmoittautumisen jälkeen. Opiskeluaika kurssilla on 3 kk tunnusten saamisesta.

Peruutusehdot:

Lisätietoja
Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 277 7140
anni.autere-kesti@rateko.fi