Koronavirustiedote

RATEKOssa suhtaudutaan opiskelijoiden, kouluttajien ja muun henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vakavasti ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen. Seuraamme viranomaisohjeistusta ja toimimme niiden mukaisella tavalla. Olemme laatineet myös sisäisen varautumissuunnitelman ja noudatamme ja sovellamme työskentelyymme Rakennusteollisuuden ohjeistusta.

Kehotamme kaikkia koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme olevia kiinnittämään erityistä huomioita hyvään käsienpesu- ja yskimishygieniaan, sekä omalta osaltaan omilla toimillaan estämään tartuntataudin leviämisen.