Korjausrakentamisen tarve tulee lisääntymään

 

  • Julkisen sektorin rakennukset on jatkossa peruskorjattava lähes nollaenergiatasoon ja peruskorjausten nykyinen määrä on lähes kaksinkertaistettava. Tämä vaatimus on sisällytetty EU-valmistelussa olevaan Fit for 55 -ilmastopakettiin.
  • Taloyhtiöiden peruskorjaushankkeita vauhdittavat ARAn kautta jaettavat valtionavustukset, jotka kohdentuvat energiatehokkuuden parantamiseen.
  • Jo nyt on nähtävissä, että energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen lisää peruskorjausten kysyntää.

Nykyisin peruskorjataan 1990-luvulla valmistunutta ja vanhempaa rakennuskantaa. Korjaushankkeiden lähtökohtana on yleisimmin rakennuksen tai sen osien teknisen käyttöiän päättyminen tai käyttäjien tarpeista johtuva rakennuksen ominaisuuksien parantaminen. Jos rakennusta ei tarvita enää sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, voidaan rakennus peruskorjata uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi.

Korjausrakentamisen etuja uudisrakentamiseen nähden ovat uudisrakentamisesta aiheutuvan hiilipiikin välttäminen ja resurssiviisaus: raaka-aineita kuluu korjausrakentamisessa yleensä uudisrakentamista vähemmän.

Korjausrakentaminen on uudisrakentamista parempi vaihtoehto, jos

  • rakennuksen sijainti vastaa käyttäjien tarpeita
  • rakennus saadaan toiminnallisuuksiltaan ja sisäilmastoltaan vastaamaan nykyvaatimuksia
  • rakennus voidaan korjata energiatehokkaaksi ilman kohtuuttomia kustannuksia

Korjausrakentaminen edellyttää lisäosaamista

Korjausrakentaminen edellyttää lisäosaamista uudisrakentamiseen nähden. Vanhat rakennusosat, niiden riskit ja eri rakennusosille soveltuvat korjausmenetelmät on tunnettava.

Vanhoissa rakennuksissa on rakenteita, joiden kosteusteknistä toimivuutta on peruskorjauksen yhteydessä parannettava. Kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun kautta jokaiselle rakennusosalle valitaan tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain korjaustapa.  RATEKOn korjausrakentamisen koulutuksissa perehdytään käytännönläheisesti ja esimerkkien kautta oikeiden korjausmenetelmien valintaan. Koulutuksessa käydään läpi ympäristöministeriön julkaisema kattava opas erilaisista korjaustavoista.