Kiertotalousosaamista rakennusalan opiskelijoille

Sitra avasi tammikuussa rahoitushaun kiertotalouden koulutushankkeille, joissa tunnistetaan kiertotalouden mukanaan tuomia osaamistarpeita ja kehitetään kiertotalousyhteiskunnassa tarvittavaa osaamista. 

Yksi neljästä rahoitettavasta pilottihankkeesta on rakentamisen kiertotaloutta konkretisoiva verkkokoulutus, jonka toteuttaa RATEKO. Hankkeessa tuotettavan koulutuksen sisältönä on talonrakentamisen hiilineutraali/vähähiilinen kiertotalous. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita 

Koulutus tähtää yhteisöjä uudistavaan oppimiseen ja luo edellytykset toimia kehityksen edellyttämällä tavalla.  

Koulutus toteutetaan osissa ja sitä testataan yhdessä ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Valmis koulutus on maksuttomasti alan oppilaitosten käytössä, kun se keväällä 2022 valmistuu. 

Koulutuksen osaamistavoitteet  

  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet 
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia 
  • Haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja 
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea hiilineutraalia kiertotaloutta 

Koulutuksen kohderyhmä 

  • Talonrakennusalan toisen asteen ammatilliset opiskelijat ja opettajat 
  • Talonrakennuksen toimiala ja myös muut Rakennusteollisuuden toimialat 
  • Muut rakennetun ympäristön toimijat 

Toteutustapa 

  • Moduuleista koostuva verkkokoulutus, jossa toiminnallisuus ja oppimistehtävät tukevat oppimista 

Lue myös 
Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, tavoitteena uutta osaamista ja kilpailukykyä