Kiertotalous tarvitsee koulutuksen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tunnetaan monipuolisena kouluttajana, mutta myös aktiivisena alan oppimateriaalin ja sisältöjen tuottajana. Syksyn aikana työn alla on rakentamisen kiertotalouskoulutuksen teko. Koulutus syntyy monen osaajan ja ammattilaisen yhteistyönä. Meri Hietala, Ulla-Mari Pasala ja Mirva Jääskeläinen valottavat, missä mennään alkuvuodesta 2022 julkaistavan koulutuksen osalta.

Tietotulvan tarkastelua ja karsintaa

Rakentamisen vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvä tieto ja koulutus on hajallaan, ja alan kiertotalousosaaminen on vasta kehittymässä.

“Tietoa on valtavasti ja asioiden vieminen kiertotalouden visioista konkretian tasolle on sekä Suomessa että maailmalla vielä kesken. Koulutuksen kehittäjän on sukellettava mukaan keskeneräiseen, mutta yhä nopeammin kehittyvään kiertotalouden maailmaan”, toteaa koulutuksen sisältöjä kokoava Meri Hietala.  

Merin kanssa sisältöjä työstää myös Ulla-Mari Pasala. “Olemme käyneet läpi hurjan määrän vähähiiliseen kiertotalouteen liittyviä aineistoja. Tavoitteenamme on pureskella tuhansien sivujen kokonaisuus opiskelijaystävälliseen muotoon”, molemmat kertovat. “Tietomäärästä on osattava poimia mukaan ne elementit, joista opiskelijoille tulee olemaan eniten hyötyä toimintaympäristössä, joka on vasta kehittymässä ja muotoutumassa.” 

Meri ja Ulla-Mari pohtivat, että suurin haaste tässä vaiheessa on aineiston ja teemojen rajaus ja oleellisten asioiden ottaminen mukaan koulutukseen. “Emme kuitenkaan pääse missään vaiheessa ikään kuin maaliin, koska uutta lainsäädäntöä, tutkimusraportteja ja uusia toimintamalleja julkaistaan viikoittain lisää.” 

Toiminnallinen ja teknisesti sujuva koulutus 

Sisällön kokoamisen ja työstämisen rinnalla kulkee koulutuksen tekninen toteutus sekä toiminnallisuuksien ja visuaaliseen ilmeen rakentaminen. “Tällä hetkellä työn alla on mm. asuinrakennuksen ilmastopäästöihin vaikuttaviin tekijöihin liittyvä tehtävä ja sen toteuttaminen”, kertoo verkkokoulutuksen teknisestä toteuttamisesta vastaava Mirva Jääskeläinen. 

Tekniikan ja kasvatustieteen osaajalle tulevan koulutuksen tekeminen on mukava haaste. “Sisällöllisesti lähes kaikki on minulle uutta. Omassa roolissani parasta onkin juuri se, että pääsen usein tutustumaan itselleni vieraampiin aiheisiin perinpohjaisesti muuttaessani materiaalia verkkokoulutukseksi”, Mirva iloitsee.  

Koulutuksen työstäminen jatkuu pitkin syksyä ja tavoitteena on päästä pilotoimaan koulutuksen eri osia yhdessä oppilaitosten ja opettajien kanssa, jotta se valmistuttuaan “kolahtaa kohderyhmäänsä”, kuten Ulla-Mari Pasala asian muotoilee.  

Tekijäkaartin toiveissa on, että valmis koulutus saa aikanaan positiivisen innostuneen vastaanoton. “Sellaisen, että aihe saa koulutuksen suorittavan pohtimaan omaa toimintaansa ja tapojaan ja tarvittaessa muuttamaan niitä kestävämpään suuntaan”, he summaavat.

Tekijöiden inspiraation TOP 3:

 1. Rakennetun ympäristön osuus ympäristövaikutuksista on iso, joten vaikutusmahdollisuudet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi ovat isot.
 2. Koulutuksella on mahdollisuus vaikuttaa sekä alalle hakeutuvien että alalla olevien osaamiseen ja asenteisiinsa. Rakentajat voivat toimia vähähiilisessä kiertotaloudessa yhteiskunnan veturina.
 3. Meillä on käsiemme ulottuvilla valtavasti osaamista ja näkemystä. Hienoa, että pääsemme tekemään vaikuttavaa työtä tärkeän asian parissa.

Jos olet kiinnostunut testaamaan koulutusta syksyn ja kevään aikana, ilmianna itsesi meille ja jätä yhteystiedot

Rakentamisen kiertotaloutta konkretisoiva verkkokoulutus 

 • Verkkokoulutuksen tavoitteena on havainnollistaa kiertotalouden toteutumista 
  rakentamisen koko elinkaaren ajalta ja kehittää alalla työskentelevien ja alalle suuntaavien opiskelijoiden osaamista.  
 • Koulutus on suunnattu erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen talonrakennusalan tutkinto-opiskelijoille ja opettajille, sekä rakennusalan työllisille. 
 • Hankkeena toteutettava koulutus on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista
 • Koulutuksen käynyt 
  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet  
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia  
  • Haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja  
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea hiilineutraalia kiertotaloutta