Jätedirektiivi haltuun jo nyt

Jätedirektiivin voimaantulon myötä jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä niin, että syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä kierrätettäisiin vuonna 2020 vähintään 70 prosenttia.

“eKierrätyksessä tutustutaan rakennustyömaalla tyypillisesti syntyvään jätteeseen ja sen oikeaoppiseen lajitteluun ja kierrätykseen työmailla”, valottaa tuotevastaava Pauliina Ahtela, joka on työstänyt koulutuskokonaisuuden yhdessä Lassila & Tikanojan asiantuntijoiden kanssa.

eKierrätys on tarkoitettu kaikille rakennustyömailla toimiville. ”Aineistossa käydään läpi mm. rakennustyömaan jätteenkäsittely, eri jätetyypit ja niiden lajittelu, ja työvaihekohtaiset listat eri työvaiheissa syntyvistä jätteistä.”

ePerehdytyksen ja eKierrätyksen on tuottanut Rakennusteollisuus RT ry:n palveluyhtiö Rakennusmedia. Tuotteiden kehitystyössä on mukana alan keskeisimpiä yrityksiä, järjestöjä ja liittoja.

Tutustu eKierrätys-koulutukseen

Lisätietoja

Laura Sutinen, 050 568 1280, laura.sutinen@rakennusmedia.fi
Pauliina Ahtela, 050 475 1944, pauliina.ahtela@rakennusmedia.fi