Hankearkisto

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo -hankekokonaisuus muodostuu kolmesta osahankkeesta: turvallisuusjohtamisen tutkimuksesta, mobiiliturva-sovelluksen testaamisesta ja turvallisuusoppaasta.

RaTuLo-tutkimushanke

Rakennushankkeen turvallisuusloikka RaTuLo – perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista ja alentaa tapaturmataajuutta tilanteissa, joissa työntekijät ovat suorittaneet rakennusalan ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa.

Hanke tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa työtapaturmista ja niiden estämisestä. Tutkimushanke antaa työvälineitä turvallisuusjohtamiseen, riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien estämiseen sekä uusia perehdytyskäytäntöjä parantamaan työntekijöiden turvallisuutta rakennusalalla.

RaTuLo-tutkimushankkeen loppuraportti

RaTuLo-mobiiliturva

RaTuLo-hankkeen mobiilikokeilussa rakennustyömaan turvallisuustietoa kerätään, hallitaan ja jaetaan puhelinsovelluksen avulla. Mobiiliturva-sovelluksen avulla testataan, miten onnettomuuksia ehkäisevät toimenpiteet ja keinot saadaan nopeasti työntekijöiden tietoon, ja sitä kautta onnettomuudet vähenemään työmaalla. Mobiiliturva tarjoaa tehokkaan kanavan muutoksista tiedottamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, sekä reaaliaikaisen turvallisuustiedon välittämiseen työmaalla.

Tutustu jo päättyneeseen Mobiiliturvaan myös Kokeilunpaikka-sivustolla.

RaTuLo-opas

Olet suuressa vaarassa! Käytännön keinot tapaturmien estämiseksi rakennustyömaalla -opas toimii turvallisuusjohtamisen työkaluna.

Oppaaseen on koottu kokemuksia ja hyviä käytänteitä työtapaturmien estämiseksi. Lataa RaTuLo-opas