RAKENTAJA-JET rakennusalalle räätälöity johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

RATEKOn järjestämä RAKENTAJA-JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus.

Tutkinnon ja koulutuksen keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toiminnan ja ihmisten johtamista sekä oman johtajuuden kehittämistä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden ja tahojen kanssa.

RAKENTAJA-JET tarkoitettu rakennusalan johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. Tutkinnon suorittaminen antaa varmuutta suunnitella, johtajaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa. Se myös edesauttaa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja oman johtajuuden kehittämistä.

RAKENTAJA-JET on suunniteltu työelämälähtöiseksi. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesta valmistavasta koulutuksesta, tenteistä sekä omalla työpaikalla ja omiin työtehtäviin liittyvistä näyttötehtävistä.

JET-tutkinnon suorittaminen kestää noin 1 – 1,5 vuotta. Tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi yhdistää Projektipäällikkö RATEKO PRO tai Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -opintoihin. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET -tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto ja se tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Koulutus alkaa lokakuussa.

Tutustu RAKENTAJA-JET -koulutuksen sisältöön