Ammattitaitoiset vastuuhenkilöt ovat yrityksen kilpailuvaltti

Rateko ja INFRA ry paketoivat kolmipäiväisen johtamistaidon koulutuksen, jossa luupin alla ovat muun muassa työpaikan ilmapiiri, esimiehen itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot. Laadukas johtaminen on yksi yrityksen valteista kilpailtaessa hyvistä työntekijöistä.

”Tämä oli iso ja tietoinen satsaus”, Simo Pynnönen kertoo. ”Yrityksellämme on ollut kova kasvuvauhti jo neljän vuoden ajan, ja esimiehille on tullut runsaasti uusia vastuita kasvun myötä. Halusimme tukea heitä muutoksessa.”  Vaikka yrityksen työkuorma ja paineet olivat viime vuonna kovat, koulutuksen haluttiin irrottaa vastuuhenkilöt, joiden kädenjälki näkyy tulevaisuudessa esimiestyössä ja yrityksen menestymisessä.”Vastuuhenkilöt ovat tärkeä voimavara yritykselle. Halusimme antaa heille lisää työkaluja päivittäiseen jaksamiseen ja kuinka he jatkossa pystyisivät viemään työtään eteenpäin. Osaamisen kehittäminen on yksi keino sitouttaa vastuuhenkilöt yritykseen”, jatkaa Simo Pynnönen.

Nykyaikaisessa infrayrityksessä pitää hallita ja ottaa vastuu valtavasta määrästä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Vastuuhenkilöistä pitää löytää heidän oma vahvuutensa ja tarjota sellaisia kokonaisuuksia, joissa kukin henkilö on parhaimmillaan.”Esimiehet ovat aikamoisessa painekattilassa ja työuupumusta esiintyy yleisesti. Työnantajan tulee reagoida tähän ja auttaa jaksamaan.” Pitää myös nähdä haasteet, joita esiintyy, kun työntekijästä noustaan esimieheksi. Roolin muutos on iso ja luottamuksen saavuttaminen entisten kollegoiden parissa voi olla hankalaa.”Olen aina kysynyt näiltä henkilöiltä, ymmärrättehän, mihin olette ryhtymässä. Näkökulma muuttuu, kun entisistä työkavereista tulee alaisia”, jatkaa Simo Pynnönen. Parasta antia koulutuksessa hänen mielestä oli verkostoituminen, ja että joutui tutkiskelemaan omia reaktioitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

”Vaikeista asioista pitää pystyä keskustelemaan ennen kuin niistä tulee isoja mörköjä”, sanoo Pynnönen. Plussaa oli myös, että pääsi seuraamaan, miten kollega reagoi vastaavassa tilanteessa. Lisäksi joutui listamaamaan, mitä puolia kehittäisi itsessään.”Puoliso olisi kuulemma voinut kertoa oitis kehitettävät asiat”, naurahtaa Pynnönen.

Kouluttajalla on väliä

Simo Pynnösen mielestä kouluttajana toiminut Tommi Kinnunen oli todella ammattitaitoinen ja pystyi hyvin peilaamaan infra-alan haasteita. Kouluttaja esiteltiin ennen kurssia perusteellisesti, ja tämä olikin yksi valintaan johtanut kriteeri.”Meillä oli jo tarjoukset olemassa mutta halusimme vielä kuulla INFRAn ja Ratekon räätälöimästä koulutuksesta. Koulutus valikoitui, koska siihen oli kääritty infra-alan toimijalle paras paketti ja näkökulma esimiesvalmennukseen. Parissa ensimmäisessä koulutuspäivässä on selvinnyt, että Tommi Kinnunen puhuu kielellä, jota infra-alan toimija ymmärtää”, selventää Pynnönen valintaa.

Kuva: Tommi Kinnunen ja Simo Pynnönen

Lisää rohkeutta nostaa hankalat asiat pöydälle

Jokaisessa yrityksessä on oma toimintakulttuurinsa ja tapa johtaa. ”Kaikkia yrityksiä yhdistää se, että vastuurajaukset tulee olla kunnossa, jotta johtamisketju toimii. Meillä nämä vastuurajaukset ovat vielä työn alla”, koulutukseen osallistunut Maanrakennusliike Arno Ruusunlehti Oy:n työpäällikkö Niko Rantanen kertoo. ”Onneksi pienehkössä yrityksessä on ollut helppo sopia vastuut, vaikka lennosta.”

Espoolainen Maanrakennusliike Arno Ruusunlehti Oy on pontitukseen erikoistunut perheyritys, jolla on noin 30 työntekijää. Yrityksen toimitusjohtaja Antti Ruusunlehti sai INFRAlta vinkin koulutuksesta ja Niko Rantanen ilmoittautui mukaan. Niko Rantasen mielestä parasta koulutuksessa ovat ehdottomasti olleet esimerkit, joilla on havainnollistettu tietyistä johtamisvirheistä aiheutuvia ilmiöitä. ”Kun esimerkkitapaus osuu suoraan oman työporukan ongelmatapauksen kuvaukseen, on helppo alkaa pohtimaan korjaavia toimenpiteitä. Esimerkiksi kurssilla opittu transaktioanalyysi saattaa kuulostaa maarakentajan korvaan hieman vaikealta mutta sen sisällön hoksatessaan osaa soveltaa teoriaa omassa toiminnassaan”, valistaa Niko.

Koulutuksen aikana kerätään myös palautetta osallistujista. Vastaajina ovat alaiset, vertaiset, yhteistyökumppanit ja esimiehet. ”Itselläni meni valitettavasti vähän penkin alle palautteen keruu enkä saanut kovin kattavaa otantaa. Saamani palaute oli kuitenkin varsin hyvää, josta olin todella tyytyväinen”, kertoo Niko. Niko Rantanen on saanut kurssista lisärohkeutta käydä rakentavaa keskustelua sekä hyvistä että kehitystä vaativista asioista ja pohtii, miten kurssilaisia saataisiin vielä enemmän rohkaistumaan ja puuttumaan epäkohtiin ajoissa sekä puhumaan vaikeistakin asioista. ”Yksi tapa voisi olla, että kurssilla puitaisiin yhdessä nimettömiä ongelmatilanteita ja haettaisiin näihin ratkaisuja. Lisäksi jo ennen koulutusta voisi pohtia, mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteeni omien alaisteni sekä oman esimieheni kanssa ja millainen on hyvä johtaja? Olen käynyt erinäisiä johtamiskoulutuksia mutta tämä oli ensimmäinen syväjohtamiskoulutus. Ehdottomasti hyvä koulutus kaikille infra-alan esimiehille”, sanoo Niko Rantanen.

Teksti: Saija Syväoja, INFRA ry | Kuva: Panu Tuominen

Tutustu Erinomainen johtaminen -koulutukseen