ePerehdytys tehostaa perehdytysprosessia huomattavasti

Kaikki rakennusliike Arkta Reposen työmaiden työntekijät suorittavat ePerehdytyksen ennen töiden aloittamista. Kun yleiset asiat on käsitelty ePerehdytyksessä, voi itse työmaalla tehtävä perehdytys keskittyä vain kyseisen työmaan asioihin. Hyvä perehdytys pitää huolen siitä, että jokainen työntekijä osaa liikkua ja toimia rakennustyömaalla oikein.