ePerehdytys ja Työturvallisuuskortti yhdistävät voimiaan

Parhaillaan käynnissä olevissa monimuotoisissa pilottikoulutuksissa osan Työturvallisuuskortista voi suorittaa verkossa ePerehdytyksen avulla.

Turvallisuuskouluttautuminen rakennusalan työpaikoilla sujuvoituu, kun kaksi keskeistä kouluttajaa yhdistää osaamistaan. Kaksi aiemmin erillistä turvallisuuskoulutusta pystyy nyt suorittamaan yhdessä. Päällekkäisyydet poistuvat ja koulutus tehostuu. Tätä monimuotokoulutusta pilotoidaan syksyn aikana.

Rakennusalan työturvallisuus on parantunut etenkin kymmenen viime vuoden aikana. Osaltaan siihen on ollut vaikuttamassa työturvallisuuskoulutus, josta on ollut tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Nyt kaksi keskeistä korttikoulutusta – ePerehdytys ja Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortti – lyövät hynttyyt yhteen ja alkavat tehdä yhteistyötä.

Päivän kestävän korttikoulutuksen aikana voi nyt suorittaa sekä Työturvallisuuskortin että ePerehdytyksen. Tänä syksynä käynnistyivät ensimmäiset uuden mallin mukaiset korttikoulutukset siten, että opiskelusta suoritetaan verkossa 4 tuntia ja läsnäolo-opetuksena 4 tuntia. Pilotit monimuotoisesta koulutuksesta ovat jo käynnistyneet ja malli vakiintuu 2021 alusta.

– Sekä Työturvallisuuskortti että ePerehdytys luotiin varmistamaan yhteinen perusosaaminen työturvallisuudesta. Nyt käynnistynyt yhteistyö ePerehdytyksen kanssa poistaa koulutusten päällekkäisyydet ja tukee turvallisuusasioiden tehokkaampaa oppimista. Tällä on varmasti myös positiivinen vaikutus koulutusta suorittavien motivaatioon, kertoo toimitusjohtaja Rauno Hanhela Työturvallisuuskeskuksesta.

– ePerehdytys on jo osoittanut vahvuutensa alan työturvallisuuden kehittymisessä. Yhteistyö Työturvallisuuskorttikoulutuksen kanssa vahvistaa tätä positiivista kehitystä entisestään, sanoo Rakennusteollisuus RT:n turvallisuudesta vastaava varatoimitusjohtaja Kim Kaskiaro.

Vuosittain päivitettävää ePerehdytystä on suoritettu jo lähes 50 000 kertaa, ja siitä julkaistaan neljäs päivitysversio syyskuun alussa. ePerehdytys on alalle muutama vuosi sitten Rakennusteollisuuden ja yritysten yhdessä kehittämä uudenlainen työturvallisuuden nettipohjainen perehdytys. Suoritusmerkintä tallentuu rakennusalalle kehitettyyn Vastuu Groupin Taitorekisteriin, mistä tieto on helposti työmaalla luettavissa. Työturvallisuuskorttikoulutus puolestaan antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä teollisuuden työpaikalla.

Lisätietoja:

Heidi Husari, rehtori
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
heidi.husari@rateko.fi
p. 040 831 2829

Eero Honka, asiantuntija, rakennus- ja sähköalat, Työturvallisuuskortti
Työturvallisuuskeskus
eero.honka@ttk.fi
p. 050 410 6865